|
|
کدخبر: ۸۸۵۶۰

این مجوز رسمی مربوط به سال ۱۸۷۳ میلادی در مصر است که به صاحب الاغ اجازه می دهد بدون هیچ گونه ممنوعیتی در شهر به همراه این حیوان عبور و مرور داشته باشد. در این مجوز صادره از سوی شهرداری اسم صاحب حیوان و رنگ آن اشاره شده است.

ارسال نظر