|
|
کدخبر: ۹۹۷۸۰

شرکت نفت پاسارگاد دعوت به همکارى مى نماید.

به گزارشامید،شرکت نفت پاسارگاد – کارخانه بندرعباس افراد واجد شرایط زیر را دعوت به همکارى مى نماید.

واجدین شرایط مى توانند حداکثر ظرف مدت یک هفته ازتاریخ انتشار آگهى، مدارک وسوابق خود را به شماره فکس ۰۷۶۱۷۵۱۱۲۶۸ داخلى ۱۲۶ ارسال نمایند.

http://www.estekhdami.org/images/archive/1415110813.jpg

ارسال نظر