|
|
کدخبر: ۱۸۱۳۶۹

صادق زیبا کلام در انتقاد از گرانی سکه که در این روزها رکورد میزند، در توییتر خود واکنش نشان داد.

برترین ها: صادق زیبا کلام در انتقاد از گرانی سکه که در این روزها رکورد میزند، در توییتر خود نوشت:

«اجرای عدالت بضرب چاقو دولت بمنظور جمع آوری نقدینگی اقدام بفروش سکه نمودو بگفته آقای نوبخت 7میلیون سکه عرضه شد.طبیعی بودکه ثروتمندان تا انجاکه توانستندخریدندچون میدانستندترقی میکند.اماحالا مورد غضب و تهدیدنظام قرارگرفته اند.اگرکارآنهاغیراخلاقی یاغیرقانونی بوده،چرادولت سکه فروخته؟»

زیباکلام: کنترل قیمت سکه به ضرب چاقو

ارسال نظر