|
|
کدخبر: ۱۸۰۹۹۲

چند رسانه‌ای > عکس - نیروهای دولتی سوریه دوما و غوطه شرقی را به صورت کامل تحت کنترل خود درآورده‌اند. این یعنی پس از 7 سال ارتش سوریه کاملا بر استان دمشق مسلط شد.

تصاویر | تسلط ارتش سوریه بر دمشق پس از 7 سال

تصاویر | تسلط ارتش سوریه بر دمشق پس از 7 سال

تصاویر | تسلط ارتش سوریه بر دمشق پس از 7 سال

تصاویر | تسلط ارتش سوریه بر دمشق پس از 7 سال

تصاویر | تسلط ارتش سوریه بر دمشق پس از 7 سال

تصاویر | تسلط ارتش سوریه بر دمشق پس از 7 سال

تصاویر | تسلط ارتش سوریه بر دمشق پس از 7 سال

تصاویر | تسلط ارتش سوریه بر دمشق پس از 7 سال

تصاویر | تسلط ارتش سوریه بر دمشق پس از 7 سال

تصاویر | تسلط ارتش سوریه بر دمشق پس از 7 سال

تصاویر | تسلط ارتش سوریه بر دمشق پس از 7 سال

تصاویر | تسلط ارتش سوریه بر دمشق پس از 7 سال

تصاویر | تسلط ارتش سوریه بر دمشق پس از 7 سال

تصاویر | تسلط ارتش سوریه بر دمشق پس از 7 سال

تصاویر | تسلط ارتش سوریه بر دمشق پس از 7 سال

تصاویر | تسلط ارتش سوریه بر دمشق پس از 7 سال

تصاویر | تسلط ارتش سوریه بر دمشق پس از 7 سال

تصاویر | تسلط ارتش سوریه بر دمشق پس از 7 سال

عکس‌ها: reuters
61282

ارسال نظر