|
|
کدخبر: ۱۸۲۰۴۰

40 هکتار از مراتع روستاهای شارانی و مِرگ در شهرستان مریوان در آتش سوخت.

خبرگزاری مهر: 40 هکتار از مراتع روستاهای شارانی و مِرگ در شهرستان مریوان در آتش سوخت.

جنگل‌های «مِرگ» در آتش سوخت

جنگل‌های «مِرگ» در آتش سوخت

جنگل‌های «مِرگ» در آتش سوخت

جنگل‌های «مِرگ» در آتش سوخت

جنگل‌های «مِرگ» در آتش سوخت

جنگل‌های «مِرگ» در آتش سوخت

جنگل‌های «مِرگ» در آتش سوخت

جنگل‌های «مِرگ» در آتش سوخت

جنگل‌های «مِرگ» در آتش سوخت

جنگل‌های «مِرگ» در آتش سوخت

جنگل‌های «مِرگ» در آتش سوخت

جنگل‌های «مِرگ» در آتش سوخت

جنگل‌های «مِرگ» در آتش سوخت

جنگل‌های «مِرگ» در آتش سوخت

جنگل‌های «مِرگ» در آتش سوخت

جنگل‌های «مِرگ» در آتش سوخت

ارسال نظر