|
|
کدخبر: ۱۸۲۳۵۸

نخستین چیزی که با شنیدن «تاکسی» و «تاکسی سوار شدن» به ذهن ما خطور می کند، خستگی و ملال است. اما همیشه این طور نیست.

این مسافران خوشبخت، شانس سوار شدن به تاکسی های متفاوت و عجیبی را داشته اند که رانندگان برای از بین بردن ملال آنها اشیای مختلفی را به کار برده اند.

اقدام جالب یک راننده تاکسی برای رضایت مسافرانش (عکس)
اقدام جالب یک راننده تاکسی برای رضایت مسافرانش (عکس)
اقدام جالب یک راننده تاکسی برای رضایت مسافرانش (عکس)
اقدام جالب یک راننده تاکسی برای رضایت مسافرانش (عکس)
اقدام جالب یک راننده تاکسی برای رضایت مسافرانش (عکس)
اقدام جالب یک راننده تاکسی برای رضایت مسافرانش (عکس)
اقدام جالب یک راننده تاکسی برای رضایت مسافرانش (عکس)
اقدام جالب یک راننده تاکسی برای رضایت مسافرانش (عکس)
اقدام جالب یک راننده تاکسی برای رضایت مسافرانش (عکس)
اقدام جالب یک راننده تاکسی برای رضایت مسافرانش (عکس)

ارسال نظر