|
|
کدخبر: ۱۴۵۹۲۳

با تصویب نمایندگان؛

با تصویب نمایندگان درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات انجمن ها و هیات های مذهبی اقلیت های دینی که رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور رسیده از پرداخت مالیات معاف شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ نمایندگان در بررسی جزئی از یک بند از این لایحه مقرر کردند موقوفات و کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی درآمدها و عایدی حاصل از موارد فوق برای انجمن ها و هیات های مذهبی مربوط به اقلیت های دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشروط بر اینکه مشروعیت آنها به تصویب وزارت کشور برسد از پرداخت مالیات معاف است.

همچنین با تصویب نمایندگان مقرر شد فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی، قرآنی دارای مجوز دستگاه های ذیربط، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شوند از پرداخت مالیات معاف شوند.

ارسال نظر