|
|
کدخبر: ۱۴۶۰۴۱

با مصوبه مجلس

نمایندگان مجلس مصوب کردند که معافیت های مالیاتی مربوط به درآمد اتحادیه های صنفی، تعاونی و شرکت های تعاونی تولیدی روستایی، به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز(یکشنبه) پارلمان و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، بند ۳۹ این لایحه را مورد بحثو بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، معافیت های مذکور در مواد(۱۳۳)،(۱۳۴)،(۱۳۹) «به استثنای بندهای(الف)،(ب) و(ز) آن»،(۱۴۲)،(۱۴۳) و تبصره یک ذیل ماده(۱۴۳ مکرر) به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می شود.

در تبصره این ماده مقرر شد، ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده(۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می کند شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین است و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می شود.

حکم این تبصره در خصوص مشمولان مواد(۱۴۴) و(۱۴۵) و بندهای(الف)،(ب) و(ز) ماده(۱۳۹) این قانون جاری نیست.

اجرای حکم این تبصره در خصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده(۸۱) این قانون به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت های اجرایی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

در تبصره ۲ این ماده مصوب شد معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی خرجی که همه ساله در بودجه سنواتی پیش بینی می شود به حساب اشخاص فوق الذکر منظور می شود.

اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص یافته تلقی می شود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی خرجی یاد شده و متقابلاً منابع مربوطه، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران و مجلس قابل افزایش است.

انتهای پیام /

ارسال نظر