|
|
کدخبر: ۱۴۶۳

رئیس جمهو رموقت مصر، امروز مشاور امنیت ملی خود را هم تعیین کرد.

به گزارشامیدنیوزبه نقل از تسنیم، الیوم السابع اظهار کرد: احمد جمال الدین به عنوان مشاور امنیت ملی عدلی محمد منصور، رئیس جمهور موقت مصر تعیین شد.

این در حالی است که حازم ببلاوی، نخست وزیر این کشور هم امروز زیاد بهاء الدین را به سمت معاون نخست وزیر انتخاب کرد.

این در حالی است که امروز مصر شاهد رویارویی مجدد حامیان و مخالفان محمد مرسی، رئیس جمهور مخلوع این کشور است.

ارسال نظر