|
|
کدخبر: ۱۴۶۵۹۴

در جلسه علنی مجلس /

با تصویب نمایندگان میزان جریمه دیرکرد تسلیم اظهارنامه مالیاتی از سوی معدی یا نماینده او تعیین شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ نمایندگان در بررسی بندی از این لایحه مقرر کردند که در کلیه مواردی که معدی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل ۳۰درصد مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ۱۰ درصد مالیات متعلق برای سایر معدیان می باشد.

حکم این ماده درمورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی و یا هزینه های غیر واقعی نیز جاری است.

تبصره - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف معدیان درمورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه های کسیرالانتشار و دسایل وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

ارسال نظر