|
|
کدخبر: ۱۴۶۵۹۶

در جلسه هیات دولت صورت گرفت؛

هیات دولت عصر روز یکشنبه به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری تشکیل جلسه داد و مهمترین مسائل و مباحثروز کشور از سوی اعضای دولت مورد بحثو بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیات دولت عصر روز یکشنبه به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری تشکیل جلسه داد و مهمترین مسائل و مباحثروز کشور از سوی اعضای دولت مورد بحثو بررسی قرار گرفت.

در این جلسه اعتبار لازم برای پیشگیری از حوادثغیرمترقبه و جبران خسارات ناشی از خشکسالی در برخی از مناطق کشور اختصاص یافت.

در ادامه این جلسه ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور از سوی هیات وزیران مورد بحثو بررسی قرار گرفت و موادی از آن به تصویب دولت رسید و ادامه آن به جلسه آینده هیات دولت موکول شد.

ارسال نظر