|
|
کدخبر: ۱۴۶۶۰۲

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از لایحه اصلاح قانون مالیاتی کشور ثبت شرکت یا ثبت عضویت بدهکاران مالیاتی در هیات مدیره شرکت ها را منوط به اخذ مفاصا حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون اقتصاد در مورد لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب بندی از این قانون سازمان امور مالیاتی را مکلف کردند اسامی مدیران موسسات و شرکت هایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران و اعضای هیات مدیره موسسات و شرکت ها که به علت صدور اسناد مبتنی بر انجام معاملات غیر واقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور، محکومیت قطعی یافته اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت ها اعلام کند.

اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا موسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیات مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و موسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصا حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند.

در تخلف صدور اسناد مبتنی بر انجام معاملات غیر واقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکت ها موظف است با کسب نظر مراجع قضایی از انجام ثبت شرکت یا موسسه به نام اشخاص یاد شده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیات مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و موسسات تا سه سال خودداری کند.

بر اساس تبصره این ماده سازمان امور مالیاتی مکلف شد فهرست اشخاص حقوقی را که طی ۵ سال فاقد فعالیت تلقی می شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان اخیر مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به اخذ مفاصا حساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور کند.

ارسال نظر