|
|
کدخبر: ۱۴۶۶۴۹

با تصویب نمایندگان؛

با تصویب نمایندگان، اشخاص حقوقی و حقیقی که سه سال متوالی مالیات هر سال را تسلیم می کنند معادل ۵درصد اصل مالیات جایزه خوش حسابی خواهند گرفت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ نمایندگان در بررسی بندی از این لایحه مقرر کردند که اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک انها مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأت های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل ۵درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده ۱۹۰این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی های جاری پرداخت یا در حساب صنوات بعد آنان منظور خواهد شدجایزه مربوط از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

همچنین با تصویب نمایندگان مقرر شد نسبت به مودیانی که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان و عدم ارائه دفاتر مشمول، جریمه ای معادل ۲۰درصد مالیات برای هر یک ازموارد مذکور و درمورد رد دفتر مشمول جریمه ای معادل ۱۰درصد مالیات خواهند بود.

تبصره - عدم تصمیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

ارسال نظر