|
|
کدخبر: ۱۴۶۶۸۲

نمایندگان مصوب کردند؛

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظر اکثریت آراء شورای امور مالیاتی ملاک اظهار نظر در امور مالیاتی تعیین شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ نمایندگان در بررسی بندی از این لایحه مقرر کردند اظهار نظر درمورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصاد ودارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع می نمایند در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصاد و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد برای کلیه ماموران و مراجع مالیاتی لازم الاتباع است.

همچنین مصوب شد هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصاد و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شورای عالی مالیاتی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب و در غیاب رئیس شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأی می نمایند در اینصورت رای هیأت عمومی که با دو سوم آراء تمام اعضا قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأت های حل اختلاف مالیاتی و مأموران مالیاتی درموارد مشابه لازم الاتباع است.

ارسال نظر