|
|
کدخبر: ۱۴۶۶۹۰

نمایندگان مجلس مصوب کردند که هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات همه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی هستند.

به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز(دوشنبه) پارلمان و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بند ۵۹ را پس از بحثو بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، متن زیر به انتهای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون الحاق می شود:

" در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورایعالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای همه مأموران و مراجع مالیاتی لازم الاتباع است. "

به گزارش فارس، طبق اصلاح صورت گرفته در ماده ۲۵۵ قانون، وظایف و اختیارات شورایعالی مالیاتی به شرح زیر است:

۱ – تهیه آئین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می شود و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری می داند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کند.

۲ – بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور.

۳ – اظهارنظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهارنظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع می کند.

در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورایعالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای همه مأموران و مراجع مالیاتی لازم الاتباع است.

۴ – رسیدگی به آرای قطعی هیأت های حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت مؤدی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد.

مجلس در ماده ۶۲ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب کرد هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات تمام مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی هستند.

حداقل یکی از اعضای هیأت باید دارای بیش از ۱۰ سال سابقه در امور مالیاتی باشد.

انتهای پیام /

ارسال نظر