|
|
کدخبر: ۱۴۶۸۴۳

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب استفساریه ای ابهام قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان در خصوص پست های شغلی را برطرف کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی طرح یک فوریتی استفساریه ماده ای از قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

سوال اصلی این استفساریه این بود که سمت جانباز در پست مدیریتی یا سایر عناوین شغلی که بالاتر از شرایط احراز شغلی وی باشد، خدمت نموده، آیا ایجاد پست همطراز باید همسطح با پست شغل قبلی وی باشد و اگر جانباز مدتی در پست سازمانی در محل ماموریت خدمت کرده باشد، آیا ایجاد پست همطراز با دستگاه متبوع اصلی و همطراز پست ماموریت می باشد؟

پاسخ این استفساریه به این سوالات مثبت بود و تاکید شد باید پست سازمانی با نام ستاره دار همطراز همان شغلی که خدمت نموده، ایجاد شود و ایجاد پست همطراز برای ماموران با دستگاه متبوع اصلی مستخدم است.

ارسال نظر