|
|
کدخبر: ۱۴۶۸۸۹

گزارش کامل تسنیم از جلسه علنی امروز مجلس /

خبرگزاری تسنیم: آخرین نشست علنی نمایندگان مجلس در سال ۹۲ با بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری تسنیم، صدونودوچهارمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی با حضور ۱۹۵ تن از وکلای ملت برگزار شد.

پیش از قرائت قرآن کریم مطابق معمول محمدحسین فرهنگی منشی هیئت رئیسه اعلام کرد: دامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، ادامه گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درباره طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی درباره وضعیت خودروهای وارداتی و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه تبصره ۳ ماده ۹ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی.

**لاریجانی قهرمانی تیم کشتی ایران را تبریک گفت

در ادامه جلسه، آیاتی از قرآن کریم و ترجمه آن قرائت شد؛ در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس در ابتدای جلسه علنی صبح امروز، طی سخنانی در صحن علنی مجلس اظهار داشت: با خبر شدیم والده مکرم همکارمان آقای ناصر عاشوری نماینده فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی به رحمت ایزدی پیوستند؛ برای آن مرحومه از خداوند علو درجات آرزومندیم و به همکار محترم و خانواده وی تسلیت می گویم.

وی ادامه داد: همچنین لازم می دانم قهرمانی تیم ملی کشتی جمهوری اسلامی ایران را در جام جهانی که بر دو تیم روسیه و آمریکا پیروز شدند را به ملت تبریک بگویم و برای آن جوانمردان پهلوان هم آرزوی توافیق دارم.

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: دل ملت ایران را شاد کردند و انشاءالله در سایر بخش ها نیز همت این عزیزان با پیروزی قرین باشد.

**واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود

ابتدای جلسه نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را بررسی کردند و بند ۴۶ آن را حذف و بندهای ۴۷ و ۴۸ آن را به تصویب رساندند.

بر اساس بند ۴۷ این لایحه، در تبصره(۳) ماده(۱۷۷) قانون عبارت «از تاریخ شناسایی» به عبارت «تا تاریخ شناسایی» اصلاح شد.

وکلای ملت همچنین در بند ۴۸ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز، مصوب کردند به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و مکانیزه با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.

بر اساس این مصوبه واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیأت های بازرسی که با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و مکانیزه اقدام می کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار می دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید، آنها را به اداره امور مالیاتی ذی ربط انتقال می دهد.

نمایندگان اداره امور مالیاتی ذی ربط را مکلف کردند دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف دو هفته به مؤدی عودت کند.

بر اساس تبصره یک این ماده نیز، بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.

بر اساس تبصره ۲ نیز، چنانچه در بازرسی هیأت­های موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت درمورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی ربط اعلام می شود.

همچنین در تبصره ۳ ماده ۱۸۱ قانون، مؤدیان مالیاتی موظفند با هیأت های موضوع این ماده همکاری های لازم را به عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و مکانیزه و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیأت ها قرار دهند. مؤدیان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می شوند.

همچنین آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مشترکاً به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می رسد.

**سازمان امور مالیاتی موظف به اعلام شرکت ها و موسسات بدهکار مالیاتی شد

در ادامه نمایندگان بندهای ۴۹و ۵۰ لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس مصوبه نمایندگان در بند ۴۹ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، ۲ تبصره به ماده ۱۸۶ قانون الحاق شد.

در تبصره ۳ این ماده، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شد اسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هریک از مدیران و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکتها که به علت صدور اسناد(صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیر واقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت ها اعلام کند.

همچنین اداره مذکور موظف شد ثبت شرکت یا مؤسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و مؤسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصا حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند.

در تخلف صدور اسناد(صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکت ها موظف است با کسب نظر مراجع قضایی از انجام ثبت شرکت یا مؤسسه به نام اشخاص یاد شده و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و مؤسسات تا سه سال خودداری کند.

بر اساس تبصره ۴ نیز سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شد فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج سال فاقد فعالیت تلقی می شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. همچنین این سازمان مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به اخذ مفاصا حساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور کند.

بهارستان نشینان در بند ۵۰ این لایحه نیز، ۲ تبصره به ماده ۱۸۷ قانون الحاق شد که بر اساس تبصره ۳، دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظیم اسناد وکالتی(بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی اقدام می کنند، موظف شدند یک نسخه از اسناد تنظیمی را حداکثر ظرف یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. مستنکف از حکم این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در این قانون، مسئول جبران زیان و خسارت وارده به دولت است.

بر اساس تبصره ۴ الحاق شده به ماده ۱۸۷ نیز، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مهلت یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام میزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب مالیاتی به صورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند.

همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان دسترسی بر خط به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم کند.

بر اساس این مصوبه پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقالات اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول که به موجب این قانون برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیاتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند منتقل الیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسؤولیتی نخواهند داشت.

نمایندگان همچنین مصوب کردند آیین نامه اجرایی این ماده با همکاری سازمان های مذکور تهیه شود و ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رییس قوه قضاییه برسد.

**جریمه غیرقابل بخشودگی ۳۰ درصدی برای تسلیم نکردن اظهارنامه مالیاتی در زمان مقرر

در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندهای ۵۱ و ۵۲ لایحه مذکور را تصویب کردند.

نمایندگان در بند ۵۱ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، ماده ۱۹۳ قانون را اصلاح کردند که بر این اساس، نسبت به مودیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل ۲۰ درصد مالیات برای هر یک از موارد مذکور متعلق خواهند بود.

همچنین، عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

بر اساس بند ۵۲ لایحه نیز، نمایندگان مصوب کردند در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است، چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معادل ۳۰ درصد مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ۱۰ درصد مالیات متعلق برای سایر مؤدیان است.

همچنین حکم این ماده درمورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی و یا هزینه های غیر واقعی نیز جاری است.

بر اساس تبصره این ماده نیز، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مودیان مالیاتی درمورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

**جریمه تخلفات دریافت کنندگان مالیات مشخص شد

پس از آن بهارستان نشینان بندهای ۵۳،۵۴ و ۵۵ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را تصویب و بند ۵۶ را به کمیسیون مربوطه ارجاع کردند.

وکلای ملت بند ۵۳ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، ماده ۱۹۸ قانون را اصلاح کردند که بر اساس این مصوبه، در شرکت های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکت ها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن هستند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این مسئولیت مانع از مراجعه ضامن ها به شخص حقوقی نیست.

بهارستان نشینان در بند ۵۴ نیز مصوب کردند هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه ای معادل ۱۰ درصد مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و ۲.۵درصد مالیات به ازای هر ماه و نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.

چنانچه مالیات توسط دریافت کننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه ۲.۵ درصد موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.

بر اساس مصوبه نمایندگان در بند ۵۵ نیز، در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف و یا وظیفه ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر شده است، در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مودی در پرداخت مالیات یا مالیات های متعلق مربوط، مشمول جریمه ای معادل، ۲۰% آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات حبس تعزیری درجه ۶ نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.

**مجوز مجلس به سازمان مالیاتی برای واگذاری برخی از فعالیت هایش به بخش خصوصی

در ادامه جلسه علنی امروز نمایندگان مجلس بندهای ۵۷،۵۸، ۵۹،۶۰، ۶۱ و ۶۲ لایحه دولت در خصوص مالیات های مستقیم را به تصویب رساندند.

وکلای ملت در بند ۵۷ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب کردند سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش های مکانیزه، ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذی صلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام می کند.

نمایندگان همچنین حکم این تبصره را شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات ندانستند.

وکلای ملت همچنین سازمان امور مالیاتی کشور را مجاز دانستند که به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیت های خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

نمایندگان در تبصره(۹) ماده(۵۳)، ماده(۸۶) و تبصره آن، ماده(۸۸)، تبصره(۲) ماده(۱۰۳)، تبصره(۵) ماده(۱۰۹)، ماده(۱۲۶) و تبصره(۲) ماده(۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت های «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» کردند.

بهارستان نشینان با تصویب بند ۵۸ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، ماده ۲۳۳ این قانون را حذف کردند.

نمایندگان در بند ۵۹ لایحه نیز، در یک عبارت الحاقی به ماده ۲۵۵ قانون، مصوب کردند که این عبارت به این ماده الحاق شود: اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع کند.

وکلای ملت در بند ۶۰ لایحه نیز مصوب کردند در ماده(۲۵۸) قانون، عبارت «و مأموران مالیاتی» بعد از عبارت «هیأت های حل اختلاف مالیاتی» اضافه شود.

بهارستان نشینان در بند ۶۱ لایحه اصلاح قاون مالیات های مستقیم مصوب کردند در بند(الف) ماده(۲۶۴) قانون، عبارت «اعضای هیأت ۳ نفری موضوع بند(۳) ماده(۹۷) این قانون و» حذف شود.

نمایندگان در بند ۶۲این لایحه، ماده(۲۶۱) و تبصره ذیل آن و ماده(۲۶۲) را حذف کردند و مصوب کردند و متن زیر جایگزین ماده(۲۶۶) و تبصره های آن شود:

ماده ۲۶۶ - هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع رسیدگی به تخلفات کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیئت های حل اختلاف مالیاتی هستند. حداقل یکی از اعضای هیئت باید دارای بیش از ۱۰ سال سابقه در امور مالیاتی باشد.

نمایندگان در تبصره این بند نیز مصوب کردند در کلیه مواد این قانون، عبارت «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هیأت عالی انتظامی» شود.

**مجلس " پایان دی ماه " را زمان ارائه صورت حساب های مالی تعیین کرد

پس از آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بند ۶۳ آن را تصویب و بند ۶۴ را به منظور بررسی بیشتر و تطابق با سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به کمیسیون مربوطه ارجاع کردند.

نمایندگان در بند ۶۳ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف کردند تا پایان دی ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروه هایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکت های موضوع بندهای(الف) و(د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال ۱۳۷۲ براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه هستند را از طریق مقتضی(درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند.

همچنین سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده کند که در این صورت موضوع شمول اشخاص یاد شده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی ماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور که سال مالی آنها بعد از اعلام سازمان یاد شده آغاز می شود، مشمول حکم این ماده خواهند بود.

بر اساس این مصوبه، در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل ۲۰ درصد مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

بر اساس تبصره این بند، صورت های مالی حسابرسی شده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارش های حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که در چارچوب مقررات این قانون تنظیم شده باشد، می تواند برای تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص یاد شده توسط ادارات مالیاتی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

همچنین سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورت های مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعهده سازمان امور مالیاتی کشور است.

**انتقاد یک نماینده از گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره خودروهای وارداتی و لوکس

در ادامه نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان در اخطاری با استناد به اصل سوم قانون اساسی اظهار داشت: این حق نمایندگان مجلس است که از کارگران و کشاورزان دفاع کنند اما معیشت کارکنان دولت با قوانینی مانند قانون مالیات های مستقیم بسیار سخت می شود.

وی ادامه داد: مجلس باید جهت معیشت نیروی کار، قوانینی را به تصویب برساند چرا که سرمایه ما تنها درآمدهای بانک مرکزی و موشک های ما نیست بلکه نیروی انسانی است.

این نماینده مجلس با انتقاد از گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد خودروهای وارداتی گفت: چرا اسامی کسانی که خودروهای لوکس و میلیاردی را وارد کشور کرده اند در این گزارش نیامده است.

در ادامه بهروز نعمتی نماینده مردم اسدآباد در مجلس طی تذکری با اشاره به لاحیه اصلاح قانون مالیات های مستقیم گفت: در این لایحه مسائلی دیده نشده است، به عنوان مثال یک رزمنده، ایثارگر و یا جانباز که کارمند دولت است از معافیت مالیاتی برخوردار است اما این معافیت مالیاتی برای کارکنان صنوف دیگر دیده نشده است.

وی ادامه داد: حالا که قرار است برخی مواد این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی برود، بهتر است موضوع ایثارگران و جانبازان نیز در آن دیده شود.

**قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ از وضعیت واردات خودرو

در ادامه جلسه علنی امروز داوود محمدی نماینده مردم قزوین و نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان گزارش این کمیسیون در مورد وضعیت خودروهای وارداتی را قرائت کرد.

برای مشاهده متن کامل این گزارشاینجاکلیک کنید.

**آخرین نطق لاریجانی در سال ۹۲ در صحن مجلس

پیش از آغاز نطق میان دستور نمایندگان، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمانی با اشاره به گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در مورد وضعیت خودروهای وارداتی اظهار داشت: از کمیسیون اصل ۹۰ که گزارش دقیق و به موقعی را ارائه دادند، تشکر می کنیم و از بخش های مختلف می خواهیم که نظرات و پیشنهادات کمیسیون را مورد توجه قرار داده و در اصلاح وضع خودروسازی تلاش کنند.

وی همچنین تصریح کرد: به دلیل اینکه ما در این هفته و به منظور بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات ها سه جلسه متمرکز داشتیم، عملا کار زیادی را در این هفته بر دوش نمایندگان مجلس گذاشتیم، بنابراین جلسه علنی مجلس در روزهای سه شنبه و چهارشنبه تشکیل نمی شود.

رئیس مجلس ادامه داد: از نمایندگان سپاسگذاری می کنیم که با منظم کردن برنامه های خود کمک کردند تا سه روز پشت سر هم جلسه علنی داشته باشیم چرا که براساس آیین نام ما باید به همین نحو عمل می کردیم.

لاریجانی گفت: البته من تا آخر وقت روز چهارشنبه در خدمت نمایندگان هستم اما اکنون به دلیل برگزاری یک دیدار، باید از محضر شما نمایندگان خداحافظی کنم و ممکن است شاید دیگر تا سال آینده در محضرتان نباشم، بنابراین پیشاپیش سال نو را به همه همکاران عزیز تبریک عرض می کنم و برای همه دوستان عزیز آرزوی توفیق می کنم.

**مجلس در صیانت از حقوق مردم درایت به خرج داد

وی با اشاره به عملکرد مجلس در سال ۹۲ گفت: مجلس شورای اسلامی در سال ۹۲ واقعا همت زیادی به خرج داد و پس از حماسه سیاسی و انتخابات ریاست جمهوری، نهایت حمایت را از دولت جدید بعمل آورد تا این دولت جدید در کار خود موفق باشد و در نخستین گام که رئیس جمهور وزرای کابینه خود را به مجلس معرفی کرد، این موضوع با بررسی و کاوش دقیق در مجلس رویکرد حمایتی مجلس در رأی اعتماد به وزرا را کاملا نشان داد و این گام مهمی بود و مجلس به دولت جدید کمک کرد تا در کار خود موفق باشد.

رئیس مجلس افزود: بنابراین فکر می کنم که کاملا مکشوف بود که مجلس براساس منافع ملی کشور یک رویکرد دقیقی را دنبال می کند. همچنین گام بعدی درباره لایحه بودجه بود و با اینکه وقت زیادی از مجلس گرفت اما مجلس با یک رویکرد حمایتی از تولید داخلی، لایحه بودجه را به تصویب رساند البته دولت به موقع لایحه بودجه را تحویل داد و مجلس و کمیسیون تلفیق نیز برای بررسی آن زحمات زیادی کشید. بنابراین این اقدام یک کار بسیار مهمی بود.

لاریجانی ادامه داد: البته مجلس یک کار مهم و مستمری را انجام داد و آن صیانت از حقوق ملت به خصوص در مقابل این گردن کلفت های بین المللی بود که با موضع گیری های نمایندگان، بیانیه ها و نطق های آنها از حقوق ملت ایران صیانت شد و این گام بسیار مهم و ارزشمندی بود بنابراین از این درایت و دقت نظر نمایندگان سپاسگذاری می کنم و می دانم که با پشت کار بیشتری سیاست های مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی را در سال ۹۳ نصب العین فعالیت های خود قرار خواهند داد. همچنین از همین پایان سال کمیسیون های تخصصی برای اجرای این موضوع فعال شده اند و انشاءالله از ابتدای سال بعد فعالیت های نمایندگان شکل خواهد گرفت.

رئیس مجلس در پایان سخنان خود گفت: برای همه نمایندگان مجلس آرزوی توفیق دارم و امیدوارم اگر سفری هم در این ایام دارید، با سلامتی همراه باشد همچنین از اینکه ما گاهی مجبور بودیم در اداره مجلس سخت گیری کنیم، از شما عذرخواهی می کنیم چرا که باید کار را جلو می بردیم لذا اگر بدی هم از ما دیدید بگذرید چرا که گذشت از بزرگان پسندیده است.

**نطق ۳۱ دقیقه ای ناطقان میان دستور

علیرضا منادی سفیدان در ادامه اسامی ناطقان میان دستور امروز مجلس را قرائت کرد؛ براین اساس محمد اسماعیل نیا نماینده مردم کاشمر در مجلس، الهیار ملکشاهی نماینده مردم کوهدشت در مجلس، حجت الاسلام روح الله حسینیان نماینده مردم تهران در مجلس، احمد آریایی نژاد نماینده مردم ملایر در مجلس و حسین گروسی نماینده مردم شهریار در مجلس به عنوان ناطقان امروز سخنرانی کردند.

**اسماعیل نیا: وزرای دولت به مقوله های گروه، باند و رفیق بازی ورود نکنند

محمد اسماعیل نیا نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور طی سخنانی اظهار داشت: امیدواریم که آقای رئیس جمهور به بعضی از وزرای خود تذکر دهد که از دایره اعتدال خارج نشوند و به مقوله های گروه، باند و رفیق بازی ورود نکنند.

وی با بیان اینکه نظام بانکی ما برای تحقق اقتصاد مقاومتی کارآمد نیست، گفت: در نظام بانکی ما کسانی وجود دارند که ۱۰ میلیون وام گرفته اند و ۶۰ میلیون پرداخت کرده اند ولی هنوز بدهکارند؛ این نظام بانکی در شان جمهوری اسلامی و اقتصاد ما نیست.

**ملکشاهی: دبیرکل سازمان ملل تحت تأثیر لابی صهیونیستی جملات مداخله جویانه بر زبان آورد

الهیار ملکشاهی نماینده مردم کوهدشت در مجلس در نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس اظهار داشت: دبیرکل سازمان ملل تحت تأثیر لابی صهیونیستی و پیروی از بی منطقی های غرب و آمریکا جملات مداخله جویانه ای را در امور کشور ایران بر زبان آورد.

وی با اشاره به پاسخ تاریخی امام خمینی(ره) به آمریکا تصریح کرد: پاسخ همه این هیاهوها و بی منطقی ها جمله تاریخی و سیال امام راحل است که فرمودند " آمریکا نمی تواند هیچ غلطی بکند ".

**حسینیان: وزارت امور خارجه باید بداند که اینجا اوکراین نیست

حجت الاسلام روح الله حسینیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس در نطق میان دستور خود در سخنانی گفت: با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و توسل به پیشگاه آن حضرت، پیروزی تیم ملی کشتی آزاد جمهوری اسلامی در برابر آمریکا و روسیه را به پیشگاه جامعه ورزشکار و ملت ایران تبریک می گویم.

وی افزود: برخی نکات موجب نگرانی نمایندگان مجلس شده است که لازم است به اطلاع مردم ایران و دولت برسانم. رئیس جمهور در تبلیغات انتخاباتی خود گفت که درصورتی که در انتخابات پیروز شوم، در صد روز اول تحولات اساسی در اقتصاد به عمل می آورد، البته هر کس از الفبای اقتصاد آگاهی داشته باشد انتظار ندارد که در این مدت تغییر اساسی ایجاد شود اما روند اقتصادی موجود هیچ گونه نشانه ای از تحول اساسی نمی دهد. هنوز خودروهای گران قیمت، اشیا غیرضروری و لوازم لوکس و آرایشی بیشتر از سابق به کشور وارد می شود که این به معنای مصرف بیشتر ارزهای خارجی و وابستگی اقتصاد به فروش نفت است.

این نماینده مجلس اظهار داشت: درست است که دولت با جمع آوری نقدینگی از سرعت تورم کاسته است اما کاستن نقدینگی مشکل بزرگتری به نام رکود به دنبال دارد. رکود اقتصادی، جزئی کاری، کاسته شدن تولید داخلی و نیاز به واردات خارجی نتیجه دیگری ندارد. هنر دولت باید این باشد که نقدینگی را به سمت تولید داخلی هدایت کند.

حسینیان تصریح کرد: بیشتر کارخانه ها در حال تعطیلی و یا کمتر از ظرفیت رسمی کار می کنند که اینها به تزریق نقدینگی احتیاج دارند. کاستن نقدینگی در این برهه زمانی آینده تولید ملی را به شدت در ابهام فرو می برد. این یکی از نگرانی های ما در مورد بی برنامه گی های اقتصادی دولت است.

وی تأکید کرد: لازم است دولت اقتصاد مقاومتی را پایه کار خود قرار دهد و برای اجرایی شدن آن برنامه ریزی کند.

**نمایندگان را به رأی آوردن و یا رأی نیاوردن تهدید نکنید

به گزارشخبرگزاری تسنیم، حسینیان در بخش دیگری از سخنانش به یکی دیگر از نگرانی های مردم و نمایندگان مجلس اشاره کرد و گفت: سیاست فرهنگی موجب نگرانی و دغدغه رهبری، مراجع، نمایندگان و نیروهای مذهبی شده است. رفتار دوگانه دولت در مقابل جراید ارزشی و غیرارزشی و شکایت های باقی سازمان های دولتی از جراید مدافع اسلام، انقلاب و خط امام از یک سو و اظهار تأسف وزیر ارشاد از برخورد قوه قضاییه با جراید هتاک نسبت به مبانی اسلامی یکی از مهمترین نگرانی های ماست.

این نماینده مجلس در همین زمینه تصریح کرد: اینکه رئیس جمهور جراید هتاک و مخل مبانی اسلام را دوستان دولت معرفی می کند، موجب تأسف است.

وی ادامه داد: تقسیم ناعادلانه یارانه بین جراید ارزشی و غیرارزشی، بخشش سخاوتمندانه به جراید زرد و رفتار سختگیرانه با جرایدی که از ارزشهای انقلاب دفاع می کنند، یکی دیگر از دغدغه های ما است. منفصل کردن، تنزل مقام و برکناری نیروهای مذهبی از دانشگاه ها و حذف بورسیه دانشجویان متدین و انقلابی و حاکم کردن نیروهای فتنه گر، آینده آموزش عالی را بسیار مبهم و تیره می کند و دانشگاه ها را که نیاز به آرامش برای رشد علمی دارند، محل و میدان مبارزه فتنه جویان می کنند.

حسینیان تصریح کرد: شیوه مدیریت کشور نیز یکی دیگر از دغدغه های نمایندگان است. در زمان مذاکرات که باید ثبات و قدرت نظامی به رخ دشمن کشیده شود سخن گفتن از خزانه خالی و یا ناتوانی نظامی در مقابله بمب آمریکایی با هیچ یک از اصول مدیریت سازگار نیست. اینکه ناکارآمدی را به گردن دولت سابق و یا نمایندگان مجلس بیاندازند ممکن است در کوتاه مدت پاسخ دهد اما در سالهای آینده این منطق کند می شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: نمایندگان را به رأی آوردن و یا رأی نیاوردن تهدید نکنید. نمایندگان معتقدند که عزت و ذلت در دست خداوند است و انجام وظیفه نیز تکلیف است.

وی تأکید کرد: کشور به مدیریت چالاک و بادرایت نیاز دارد. شما در توزیع سبد کالا تجربه کردید و دیدید که کار بسیار مشکل است. در اختصاص کالا به افراد اشتباه کردید به طوری که کارمندان با حقوق بالا مشمول سبد کالا شدند، اما حقوق بگیران سطح پایین از شمول آن خارج شدند. شکل توزیع هم موجب شکسته شدن شخصیت مردم شد تا جایی که زبان سخنگوی کاخ سفید علیه ملت با کرامت ایران به تحقیر گشوده شد.

این نماینده مجلس در ادامه افزود: ما با مذاکره مخالف نیستیم اما با شیوه کنونی مذاکرات مخالفیم. آنچه را که بدست آوردیم در برابر آنچه که از دست داده ایم را متوازن نمی دانیم. ما از اینکه مستکبران را نسبت به عقب نشینی از اصول انقلاب امیدوار کنیم نگرانیم. سخنان مکرر و توهین آمیز رئیس جمهور آمریکا و وزیر امور خارجه این کشور و تمدید تحریم ها توسط اتحادیه اروپا، سخنان توهین آمیز بان کی مون این دست نشانده آمریکا و رفتار تحقیر کننده هیئت های غربی و بخصوص خانم اشتون را نشانه جسور شدن غربی ها در برابر نظام جمهوری اسلامی می دانیم.

**بان کی مون چشم خود را بر کشتار کودکان فلسطینی و لبنانی توسط صهیونیسم ها می بندد

وی افزود: بان کی مون که چشم خود را بر کشتار کودکان فلسطینی و لبنانی توسط صهیونیسم ها می بندد و کشتار افغان ها توسط آمریکایی ها را نادیده می گیرد، از کشتار مسلمانان میانمار در آفریقای مرکزی با لبخند عبور می کند و در مقابل قتل عام مردم عراق و سوریه توسط سلاح های غربی و شیوخ مرتجع منطقه، غیرمسئولانه سکوت می کند، چرا در برابر جمهوری اسلامی زبان به گستاخی نمی گشاید؟

حسینیان اضافه کرد: وزارت امور خارجه در توجیح این عمل احمقانه خانم اشتون گفته است که تماس های خارجی با مخالفین داخلی نشانه های دموکراسی است. اگر وزیر امور خارجه اوکراین خرد داشت و این سخنان را به دور می ریخت و از ورود مداخله گران غربی به اوکراین مخالفت می کرد، اینک شاهد متلاشی شدن اوکران نبودند.

وی در ادامه اظهار داشت: وزارت امور خارجه باید بداند که اینجا سرزمین اوکراین نیست. اینجا سرزمین میرزای شیرازی، شیخ فضل الله نوری، ثقةالاسلام تبریزی و سرزمین آیت الله سعیدی و غفاری است. اینجا سرزمین آرش، کاوه و هزار رستم است. اینجا سرزمین میرزاکوچک خان ها، رئیسعلی ها، ستارخان ها و باقرخان هاست. اینجا سرزمین باکری ها، همتی ها، خرازی ها، چراغی ها، علم الهدی ها زین الدین ها و کاوه ها است و اینجا سرزمین احمدی روشن و شهریاری است. اینجا سرزمین خمینی(ره) و سرزمین سید خراسانی است.

این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: از آیت الله آملی لاریجانی در مواضع قاطعانه اش در مقابل فتنه گران و حق هسته ای ایران تشکر می کنم.

**ابوترابی فرد درگذشت پدر شهید کاوه و والده نماینده فومن را تسلیت گفت

حجت الاسلام محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی که در غیاب علی لاریجانی برای ساعاتی ریاست صحن علنی را برعهده داشت، اظهار داشت: ارتحال حاج محمد کاوه پدر بزرگوار شهید سرافراز سردار محمود کاوه که از نیروهای وفادار انقلاب و دوستان رهبر انقلاب بودند و عمری را در راه اعتلای ارزش های اسلام و انقلاب مصروف داشتند از سوی همکاران ارجمندم در استان خراسان رضوی و همه همکاران خدمت خانواده این پدر بزرگوار تسلیت عرض می کنم.

وی همچنین در پیام تسلیت دیگری تصریح کرد: از سوی هیئت رئیسه مجلس، مجمع نمایندگان استان گیلان و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس درگذشت والده آقای محمد آشوری نماینده مردم فومن را تسلیت عرض می کنم و امیدوارم خداوند بر درجات آن بانوی پرهیزکار بیفزاید.

**اعلام وصول ۲ طرح در آخرین جلسه مجلس در سال ۹۲

علیرضا منادی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در آخرین جلسه علنی پارلمان در سال ۹۲ موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.

بر اساس اعلام منادی، طرح استفساریه ای درباره قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴/۱۰ / ۲۰ و نحوه تسری آن به کارگران شاغل و مشمولین قانون کار در دستگاه های اجرایی، اعلام وصول شد.

این عضو هیئت رئیسه همچنین طرحی درباره تغییر نام سازمان پنبه و دانه های روغنی را نیز اعلام وصول کرد.

**نمایندگان ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون تعاون را اصلاح کردند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار دادند.

وکلای ملت به منظور تأمین نظر این شورا ماده ۳۸ قانون بخش تعاونی اقتصاد موضوع ماده ۵ مصوبه مجلس در مورد طرح اصلاح موادی از این قانون را اصلاح کردند.

براساس این مصوبه مجلس اعضای هیئت مدیره، هیئت رئیسه، مدیرعامل و بازرسان باید واجد شرایط زیر باشند:

۱. ایمان و تعهد به اسلام(در تعاونی های متشکل از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی تعهد به دین خود)

۲. عدم ممنوعیت قانون و حجر

۳. عدم عضویت در گروه های محارب و عدم ارتکاب ضد امنیت و جعل اسناد

۴. عدم سابقه محکومیت ارتشاء، اختلاس، کلاه برداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورزشکستی به تقصیر

تبصره - برای عضویت هیئت رئیسه اتاق های تعاون علاوه بر شرایط مدکور در این ماده، داشتن حداقل سه سال سابقه عضویت در هیئت مدیره یا مدیریت عامل، دبیری، دبیرکلی، و بازرسی شرکت ها، اتحادیه ها و اتاق ها در بخش تعاون الزامی است.

بهارستان نشینان همچنین در ادامه ماده ۷۵ قانون بخش تعاونی بخش اقتصاد موضوع ماده ۱۵ مصوبه مجلس درباره طرح اصلاح موادی از قانون مذکور را به منظور تأمین نظر شورای نگهبان مورد اصلاح قرار دادند.

براساس مصوبه مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد زمینه دستیابی به ابزارهای جدید تأمین مالی و خرید و فروش سهام تعاونی های قابل عرضه به امور مردم را در بازار سرمایه فراهم کرده و در راستای اجرای ماده ۱۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص نحوه واگذاری شرکتها و بنگاه های دولتی، واگذاری به تعاونی ها را تسهیل نماید.

همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد ظرف شش ماه از قانون لازم الاجرا شدن این قانون با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون مرکزی آیین نامه اجرایی این ماده را تهیه و برای تصویب هیئت وزیران ارائه نماید.

**تذکرات شفاهی به مسئولان اجرایی کشور

پیش از پایان جلسه علنی امروز نمایندگان تذکرات شفاهی خود را مطرح کردند.

**بانک ها از اعطای وام های خرد کوتاهی می کنند

محمد سلیمانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی در صحنه علنی امروز مجلس در سخنانی، گفت: با توجه به اینکه آستانه ایام عید قرار داریم، وضعیت معیشتی مردم آن طور که باید و شاید مورد رضایت نیست؛ دولت باید بیش از این تحرک داشته باشد و باور کند که گرانی کمرشکن است. دولت باید به فریاد مردم با بنیه مالی ضعیف بیشتر برسد.

وی افزود: بانک ها که از اعطای وام های خرد کوتاهی می کنند که به ایجاد صف های طولانی منجر شده در این زمینه دقت لازم را داشته باشند. نرخ سود بانکی افزایش یافته و بعضی از بانک ها به آن دامن زده اند که باید زودتر کنترل شود.

نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه به موضوع توزیع سبد کالا و مشکلات آن اشاره کرد و گفت: گرچه اعطای سبد کالا خوب بود، اما این شیوه ای که انجام گرفت مایه آبروریزی بود؛ امیدوارم سبد کالای دوم با شیوه مناسب تر، بهتر و زودتری در اختیار مردم قرار گیرد.

سلیمانی افزود: دانشگاه آزاد مربوط به نظام است و اموال آن نیز مربوط به مردم است. این دانشگاه با پول مردم شکل گرفته و زمین های آن مربوط به بیت المال است، اما به نظر می رسد که عده ای دندان تیز کرده اند و عنوان می کنند که دانشگاه آزاد برای آن هاست! دولت نباید با این افراد همراه شود و کاری نکند که این توهم ایجاد شود که به دلیل اینکه عده ای در انتخابات از دولتی ها حمایت کرده اند، پس دولت در رابطه با دانشگاه آزاد دولت کوتاه می آید. مردم رأی می دهند و رئیس جمهور و دولت را انتخاب می کنند. دانشگاه آزاد سرمایه ملی است و لقمه ای نیست که به راحتی این افراد آن را قورت دهند.

وی در هیمنه زمینه تصریح کرد: به نظر می رسد در بعضی از مواردی که هیئت های خارجی به کشور آمدند و دیدارهایی را با فتنه گران داشتند، وزرای خارجه و اطلاعات هیچ کاره هستند و واقعا از آن ها بر نمی آید؛ بنده از سربازان گمنام وزارت اطلاعات درخواست و تقاضا می کنم که به میدان بیایند، کمک کنند و مثل گذشته جانانه از استقلال کشور دفاع کنند و نگذارند ناپاکان و بی عرضه گان، به استقلال کشور صدمه وارد کنند.

**مؤسسه حفظ آثار امام نباید در انحراف مشارکت کند

نماینده مردن تهران در مجلس در بخش دیگری از سخنانش به افشای نامه ای تحریف شده از یادگار حضرت امام توسط مؤسس حفظ آثار امام که روز گذشته درخبرگزاری تسنیممنتشر شد، اشاره و تأکید کرد: مؤسسه حفظ آثار امام در رابطه با تحریف اسناد مربوط به امام و یادگار ایشان باید توجه ویژه داشته باشد. نباید خودشان در این انحراف مشارکت کنند. آن ها باید طبق وصیت نامه امام راحل دست کسانی که می خواهند انحراف ایجاد کنند را قطع کرده و مانع شوند و برای ملت ایران نیز سرافرازی بخواهند.

سلیمانی در پایان خاطر نشان کرد: مدیران پر خرج هم در آستانه عید به درد ملت نمی خوردند. آن ها باید از کار برکنار شوند، این پول به مردم مستضعف رواتر است.

**آخرین نشست علنی مجلس در سال ۹۲ پایان یافت

جلسه علنی صبح امروز مجلس با اعلام حجت الاسلام محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس به پایان رسید و وی نشست علنی بعدی وکلای ملت ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۱۷ فروردین ماه سال ۱۳۹۳ اعلام کرد.

ابوترابی فرد پیش از پایان جلسه علنی، گفت: مجمع نمایندگان مازندران، آذربایجان شرقی و قزوین که کشتی گیران کشورمان از این استان ها هستند، قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان را در جام جهانی آمریکا به این قهرمانان تبریک گفتند.

وی همچنین ادامه داد: مجمع نمایندگان استان اردبیل نیز بابت مشکلاتی را که در تامین مطالبات بازنشستگان این استان پیش آمده، تذکر داشتند و ما امیدواریم مسئولین در حل این مشکلات همکاری لازم را داشته باشند.

نایب رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تبریک سال پیش رو، خاطرنشان کرد: امیدوارم سال ۹۳ سال عزت و سرافرازی امت اسلامی و شکست جبهه استکبار باشد و امیدوارم مسئولان سال ۹۳ را بستر دستیابی به حماسه اقتصادی و شکل دهی اقتصاد مقاومتی قرار دهند.

انتهای پیام /

ارسال نظر