|
|
کدخبر: ۱۴۸۶۱۳

کوثری در گفت وگو با فارس:

یک نماینده مردم تهران در مجلس دخالت آمریکا در اوکراین را ناشی از خوی استکباری آن ها عنوان کرد که به دنبال دخالت در امور دیگران هستند.

محمد اسماعیل کوثری نماینده مردم تهران در مجلس در گفت وگو با خبرنگار پارلمانیخبرگزاری فارسبا اشاره به دخالت های آمریکا و کشورهای اروپایی در امور داخلی اوکراین و بخصوص جدایی کریمه از این کشور گفت: زورگویی ها و دخالت های غربی ها هیچ حد و مرزی را نمی شناسد و آنها می گویند که همه جا باید تحت سلطه آنها قرار داشته باشند.

وی افزود: نتیجه چنین تفکری دخالت آنان در همه جاست یعنی روح زیاده خواهی و حفظ منافع ملی در همه جا که دخالت های کنونی نیز با همین هدف دنبال می شود.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در خصوص اوکراین نیز به همین صورت است با وجود اینکه آنان شعار پایبندی به دموکراسی را سر می دهند اما کاری به رای و نظر مردم ندارند و آنچه ما می گوییم درست است.

کوثری گفت: در اینجا همان روح تجاوز طلبی و زیاده خواهی بحثدخالت های اوکراین را پیگیری می کند.

وی افزود: قطعاً آمریکایی ها و غربی ها در اوکراین به نتیجه ای نخواهند رسید چرا هرکجا که مردم وارد صحنه شوند برای خود تعیین تکلیف کنند آنان به اهداف خود نمی رسند.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: این حالت تهاجمی آنان نیز به نتیجه ای نخواهد رسید و گرفتن این ژست نیز تنها به دلیل حفظ آبرو و زدن زور آخر در این مسئله است.

انتهای پیام /

ارسال نظر