|
|
کدخبر: ۱۴۸۶۵۴

مجلس در سالی که گذشت

خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس در ۸۳ جلسه علنی که در سال گذشته برگزار کردند، طرح و ۱۵ لایحه را به تصویب رساندند.

به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری تسنیم، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۲ به غیر از جلسات رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و همچنین بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت یازدهم، ۸۳ جلسه علنی را شاهد بود.

در این ۸۳ جلسه علنی، وکلای ملت ۲۳ طرح و ۱۵ لایحه را به تصویب رساندند.

فهرست لوایح و طرح های مصوب در صحن علنی مجلس در سال ۹۲ به شرح ذیل است:

**فهرست طرح های تصویب شده در سال ۱۳۹۲**

ردیف نام طرح

تاریخ تصویب

تاریخ ابلاغ
۱ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ۲۷/۱ / ۱۳۹۲ ۲۸/۱ / ۱۳۹۲
۲ قانون تفسیرجزء(۱) بند(ب) تبصره(۲) ماده(۷۶) قانون تامین اجتماعی ۳/۲ / ۱۳۹۲ ۱۷/۲ / ۱۳۹۲
۳ قانون تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب پذیر ۸/۳ / ۱۳۹۲ ۲۵/۳ / ۱۳۹۲
۴ قانون اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ۸/۳ / ۱۳۹۲ ۲۸/۳ / ۱۳۹۲
۵ قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در اثر حوادثغیرمترقبه ۱۹/۳ / ۱۳۹۲ ۴/۴ / ۱۳۹۲
۶ قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری ۱۹/۳ / ۱۳۹۲ ۴/۴ / ۱۳۹۲
۷ قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ۲۰/۳ / ۱۳۹۲ ۴/۴ / ۱۳۹۲
۸ قانون اصلاح ماده(۱۹) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران ۲۰/۳ / ۱۳۹۲ ۲۱/۳ / ۱۳۹۲
۹ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور ۱۰/۶ / ۱۳۹۲ ۳۰/۶ / ۱۳۹۲
۱۰ قانون پیگیری حقوقی - سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی ایران ۱۰/۶ / ۱۳۹۲ ۱۹/۶ / ۱۳۹۲
۱۱ قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳۱/۶ / ۱۳۹۲ ۲۱/۷ / ۱۳۹۲
۱۲ قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ۲/۷ / ۱۳۹۲ ۲۱/۷ / ۱۳۹۲
۱۳ قانون اصلاح تبصره(۲) ماده(۳۹) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ۳/۷ / ۱۳۹۲ ۲۱/۷ / ۱۳۹۲
۱۴ قانون اصلاح بند(۳) ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی ۱۰/۷ / ۱۳۹۲ ۲۲/۷ / ۱۳۹۲
۱۵ قانون تفسیر قانون الحاق دو تبصره به ماده(۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش ۱۴/۷ / ۱۳۹۲ ۱۴/۸ / ۱۳۹۲
۱۶ قانون تفسیر بند(ب) ماده(۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ۱۷/۷ / ۱۳۹۲ ۲۷/۷ / ۱۳۹۲
۱۷ قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند ۱۷/۷ / ۱۳۹۲ ۶/۸ / ۱۳۹۲
۱۸ قانون الحاق یک تبصره به ماده(۳) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه ۳۰/۷ / ۱۳۹۲ ۲۵/۸ / ۱۳۹۲
۱۹ قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن ۱۴/۸ / ۱۳۹۲ ۲۵/۸ / ۱۳۹۲
۲۰ قانون تفسیر جزء(۱-۵) قوانین بودجه سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ کل کشور ۳/۱۰ / ۱۳۹۲ ۲۴/۱۰ / ۱۳۹۲
۲۱ قانون تفسیر درخصوص موضوع مواد(۶۳) و(۶۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ۱۵/۱۰ / ۱۳۹۲ ۲/۱۱ / ۱۳۹۲
۲۲ قانون اصلاح تبصره(۵) بند الف ماده(۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن ۳۰/۱۱ / ۱۳۹۲ ۱۲/۱۲ / ۱۳۹۲
۲۳ قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی ۱۱/۱۲ / ۱۳۹۲ ۲۷/۱۲ / ۱۳۹۲

**فهرست لوایح تصویب شده در سال ۱۳۹۲**

ردیف
نام لایحه تاریخ تصویب تاریخ تصویب
۱ قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران وجمهوری قزاقستان ۲۸/۱ / ۱۳۹۲ ۲۵/۲ / ۱۳۹۲
۲ قانون اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین المللی انرژی ۳/۲ / ۱۳۹۲ ۲۱/۲ / ۱۳۹۲
۳ قانون مجازات اسلامی ۱/۲ / ۱۳۹۲ ۳۰/۲ / ۱۳۹۲
۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ۱۹/۳ / ۱۳۹۲ ۲۱/۳ / ۱۳۹۲
۵ قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده ۲۰/۳ / ۱۳۹۲ ۴/۴ / ۱۳۹۲
۶ قانون اجازه افزایش سهام جمهوری اسلامی در بانک بین المللی ترمیم و توسعه(IBRD) ۵/۴ / ۱۳۹۲ ۸/۴ / ۱۳۹۲
۷ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور ۱۲/۶ / ۱۳۹۲ ۳۰/۶ / ۱۳۹۲
۸ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست

۳۱/۶ / ۱۳۹۲

۲۱/۷ / ۱۳۹۲
۹ قانون موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور فدراسیون روسیه ۱/۸ / ۱۳۹۲ ۲۵/۸ / ۱۳۹۲
۱۰ قانون اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری های اقتصادی(اکو) ۱۲/۸ / ۱۳۹۲ ۲۵/۸ / ۱۳۹۲
۱۱ قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۴/۸ / ۱۳۹۲ ۲۵/۸ / ۱۳۹۲
۱۲ قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ۱۹/۸ / ۱۳۹۲ ۵/۹ / ۱۳۹۲
۱۳ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ۵/۹ / ۱۳۹۲ ۱۸/۹ / ۱۳۹۲
۱۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز ۳/۱۰ / ۱۳۹۲ ۱/۱۱ / ۱۳۹۲
۱۵ لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور ۲۰/۱۱ / ۱۳۹۲ ۱۰/۱۲ / ۱۳۹۲

انتهای پیام /

ارسال نظر