|
|
کدخبر: ۱۵۲۷

معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت در اردیبهشت ماه سال جاری ۶۰ واحد صنفی را به علت تکرار در تخلف پلمپ کرد.

به گزارشامیدنیوزبه نقل از تسنیم، عملکرد حوزه معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت در اردیبهشت ماه سال جاری حاکی است، ۵۱۷۲۹۸ بازرسی از واحدهای خرده فروشی و ۱۸۰۹۵۷ بازرسی از واحدهای صنفی عمده فروشی توسط بازرسین سازمانهای بازرگانی سراسر کشور از سطح بازار انجام شده است.

آمار پرونده های متشکله توسط بازرسین سازمانهای بازرگانی سراسر کشور از سطح بازار نشان می دهد، ۳۵۰۴۴ پرونده در بخش خرده فروشی و ۱۱۸۰۲ پرونده در بخش عمده فروشی تشکیل شده است. همچنین تعداد تخلفات کشف شده به ۶۱,۱۰۲ رسیده و انواع تخلفات کشف شده ۲۶ عنوان بوده است.

بنابراین گزارش در این ماه، ۲۳۷۴۸ مورد رسیدگی به شکایات مردمی انجام شده است.

ارسال نظر