|
|
کدخبر: ۱۵۸۶۹۰

رسایی در سوال خود از وزیر نفت:

نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه نمی توان کشور را با گریه اداره کرد، گفت: غربی ها از تحریم های خود علیه ملت ایران دست نخواهند کشید.

به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری فارس، حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس و طراح سوال از زنگنه وزیر نفت در جلسه امروز مجلس که به بررسی این سوال اختصاص یافت با اشاره به ماده ۷۹ آیین نامه مجلس گفت: من می خواهم مطالبی را خطاب به برخی اخطار کنندگان مطرح کنم که بحثهایی را راجع به سوال بیان کردند.

لاریجانی در پاسخ به این سخنان رسایی گفت: من به اخطارکنندگان پاسخ می دهم و شما سوال خود را مطرح کنید و نیازی به گفتن چنین حرف هایی نیست.

رسایی در ادامه افزود: باشد، من از شما به خاطر پاسخ مناسب به اخطارکنندگان تشکر می کنم.

نماینده مردم تهران در ادامه با مطرح کردن سوال خود از وزیر نفت گفت: در طول دو هفته اخیر تلاش فراوانی شده است تا این سوال ناموجه جلوه داده شود در حالی که این سوال مسیر قانونی خود را طی کرده است.

رسایی گفت: برخی از دوستانی که مصاحبه کرده بودند مسئله را توضیح می دادم آنها حلالیت طلبیدند.

وی افزود: بر خلاف چیزی که رسانه ها القا می کنند ما به دنبال گذاشتن چوب لای چرخ دولت نیستیم بنده و همکارانم به طرح این سوال اصرار داشتیم و نه حب کسی را داشتیم و نه بغض شخصیتی را در دل داشتیم بلکه تنها آبرویی از کشور با بیانات آقای زنگنه برده شده است و ما به دنبال این هستیم که این مسئله اصلاح شود آیا حفظ عزت کشور از وظایف وزیر است یا نه، آیا حفظ آبروی کشور از وظایف وزیر است و یا نه؟

نماینده مردم تهران ادامه داد: جناب آقای زنگنه در جلسه ای عمومی و نه خصوصی مطالبی را مطرح کردند که آبروی نظام جمهوری اسلامی ایران را بردند. آیا این باید اصلاح شود و یا نه؟

رسایی گفت: من عین مطلب آقای زنگنه را که البته رقیق شده است را می گویم. آقای زنگنه در جلسه ای که صوت و فیلم آن نیز وجود دارد این نکته را ابراز می کند که بنده چند روز پیش به آقای روحانی به من گفتند که یکی از وزرای دولت قبلی به یکی از کشورها رفته است و مقداری پول گرفته است و آقای روحانی گریه کرده است که چرا کار کشور باید به آنجا برسد که یک مقام اماراتی به ما ۴ غران پول بدهد و برای امور جاری کشور و این در شأن کشور ما نیست.

پس از بیان این سخنان آقای زنگنه برخی بیانات درباره بحثدیپلماسی آقای روحانی مطرح می کند.

رسایی در ادامه می افزاید: این یک سیاه نمایی بود که در آستانه ۱۳ آبان مطرح شد. آقای زنگنه در مورد استعفای خود که آن را تکذیب می کنم نقدکننده این مسئله آقای ربیعی است که گفته اند آقای زنگنه خواسته اند استعفا دهند.

وی افزود: این خبر گریه کردن آقای روحانی بیش از ۵۰۰ بار در رسانه های داخلی و خارجی کار شده است. تیتر یک برخی از روزنامه هایی شد که می خواهند بگویند رسایی و همکارانش مجلس را به هم ریختند.

وی افزود: ما می بینیم که امروز چرا چنین اتفاقی افتاد. بیش از ۵۰۰ بار در رسانه های خارجی، اماراتی و بی بی سی گریه آقای روحانی کار شد و من تنها نمونه ای از این تیترها را در اینجا می خوانم تا این موضوع روشن شود که آیا لازم است چنین سوالی در اینجا مطرح شود؟

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان برخی از این تیترها در ادامه تصریح کرد: البته برخی از این تیترها مرتبط با رسانه های خارجی است که توهین به شما نمایندگان و عزت این کشور خلاصه می شود و من آنها را از پشت تریبون نمی خوانم اینها تنها نمونه ای از ۵۰۰ خبر و تیترهایی است که درباره این مسئله کار شده است.

وی افزود: یکی از وظایف وزیر حفظ عزت ملی است. آیا اگر وزیر به عزت ملی خدشه وارد کند می تواند مورد سوال قرار دهد یا مورد سوال قرار بگیرد؟ آیا وظیفه وزیر حفظ عزت کشور است و یا نه؟ واقعا آقای روحانی در جلسه هیأت دولت گریه کرده است؟ من تنها به بیاناتی که آقای زنگنه در جلسه کمیسیون مطرح کرده است اشاره می کنم. وزیر رفته است تا پول ما را که مال خودمان است بگیرد و بیاورد. البته من در آن جا و در جلسه کمیسیون به آقای زنگنه گفتم که اگر وزیری پول خودمان را گرفته باشد که دیگر گریه ندارد اگر رفته است و پول خودمان را گرفته است که این مسئله گریه ندارد. وزیر با عزت، وزیر باغیرت که رفته است پول خودمان را گرفته است آورده است.

رسایی در ادامه تصریح کرد: ما را تحریم کرده اند و نرفتیم توافقنامه ژنو را امضا کنیم و عزت کشور را برای پول زیر پا بگذاریم. چرا آقای روحانی درباره این قضیه گریه کرده است این گریه نداشته است اگر در جلسه هیأت دولت آقای روحانی گریه کرده است که این مسئله عذر بدتر از گناه است.

وی افزود: آقای زنگنه گفته اند که این کار روزنامه هاست بنده گفته ام که آقای زنگنه کسی خلاف واقع گفته است چرا شما این مسئله را منتشر کرده اید؟ اگر روزنامه ها این مسئله را تحریف کردند شما چرا آن را تکذیب نکرده اید؟ برخی از آنها رسانه هایی هستند که رهبر معظم انقلاب می گویند به دنبال کم رنگ کردن دشمنی آمریکا هستند.

رسایی با بیان برخی از مطالب مطرح شده در سایت ها به نقل از آقای زنگنه گفت: حرف های آقای زنگنه که این مسئله را مطرح می کنم تنها این پشت صحنه را می رساند که هدف خاصی در پشت این سخنان مطرح است.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: آقای زنگنه چرا این حرف ها اصلاح نشد و چرا هیچ کدام از این حرف های شما اصلاح نشد؟

پس از این سخنان رسایی زنگنه وزیر نفت به بیان برخی توضیحات پرداخت و رسایی در پاسخ به توضیحات زنگنه و در قسمت دوم وقت خود گفت: صدای ضبط شده آقای زنگنه در جلسه کمیسیون موجود است که شما می گویید آقای روحانی در جلسه هیأت دولت این بحثرا مطرح کرده است و بحثما این نیست که چنین اتفاقی مطرح شده است و یا نه موضوع اینجاست که این اتفاق به طور کلی دروغ است. وزیر محترم رفته است و پول ما را گرفته است و خواهش هم نکرده است.

وی افزود: این وزیر نرفته است توافق هسته ای را امضا کند و دستاوردهای خون شهدا را پایمال کند. بلکه پول ما را گرفته و برگردانده است. آقای زنگنه شما می گویید که می خواهید جلوی تکرار بابک زنجانی را بگیرید شما جلوی کرسنت را بگیرید در قضیه کرسنت و بر طرق رأی دادگاه لاهه و در شرایط حداقلی باید مبلغ بالایی را پرداخت کنید.

لاریجانی در پاسخ به این سوال رسایی گفت: خواهش می کنم وارد این مسئله نشوید چرا که شورای عالی امنیت ملی وارد این مسئله شده است.

رسایی در ادامه گفت: آقای لاریجانی من نمی خواستم وارد این مسئله شوم اما در بحثکرسنت منافع کشور در خطر است.

لاریجانی درادامه و در پاسخ به سخنان رسایی گفت: آقای رسایی همانگونه که من به شما گفتم چون این مسئله در شورای عالی امنیت ملی بحثمی شود اجازه دهید که کار در آنجا دنبال شود.

وی در ادامه با اشاره به سخنان زنگنه درباره عدم استعفا گفت: من عین جمله آقای ربیعی را مطرح می کنم که در جلسه هیأت دولت آقای زنگنه گفته اند که من نمی توانم ادامه دهم شما آقای زنگنه شما چرا به من می گویید روزنامه ها اینگونه نوشته اند.

رسایی گفت: حرف ما این است که ما به شیخ امارات و شیوخ دیگر و آمریکا و اروپا می گوییم که یک آه اگر از ما بشنوید اگر برخی ها در این دولت کوتاه بیایند ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی کوتاه نمی آیند دروغ نباید در رسانه های ما بازنشر شود.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: آقای زنگنه گفتند که روزنامه ها در این باره شیطنت کردند این همان روزنامه هایی است که آقای روحانی از آنها حمایت می کند حرف ما این است که چرا اجازه می دهید این روزنامه ها شیطنت بکنند. ما در سال ۹۰ و ۹۱ صادر کننده نفت بودیم اما ما را وارد کننده نفت کردند. آیا این کار گریه دارد اما به حراج گذاشتن دستاوردهای خون شهدا گریه ندارد؟ آیا توزیع سبد کالا به شکلی که باعثسیاه نمایی و اعتراض نمایندگان شد اعتراض ندارد؟ آیا در سایه سیاست های انفعالی ویزا برای جمهوری اسلامی صادر نشود برای اولین بار؟ قرار بود برای اولین بار اعتبار به پاسپورت های ما بازگردد.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: آیا این گریه دارد و یا محرمانه اعلام کردن توافقاتی که با دشمن بسته شده است این حرف اصلی ماست و ما می خواهیم بگوییم که هیچ وزیری چنین کاری نکرده است خود آقای لاریجانی در یکی از جلسات از یکی از نمایندگان گلایه کرده است که وزیر احمدی نژاد گریه کرده است و این عین حرف آقای لاریجانی است که اگر وزیری بخواهد به خاطر بحثی گریه کند ما آن را از مجلس بیرون می کنیم و البته هیچ وزیری این کار را نکرده است.

رسایی گفت: اگر آقای روحانی گریه نکرده است که چرا چنین حرفی گفته شده است و اگر گریه کرده است مگر می توان مملکت را با گریه اداره کرد باید مملکت را دست بچه ها بدهیم چرا که آنها بیشتر از همه گریه می کنند.

وی افزود: حرف ما این است که دولت به توان داخلی به جوانان و به همان هایی که در ستاد روحانی بودند تکیه کند اما امیدی به رفع تحریم ها نداشته باشد آنها تحریم ها را برنخواهند داشت و آنها بیشتر فشار خواهند آورد. حرف این بود که از پشت تریبون از عزت این کشور دفاع شود و این تیترهایی که رسانه ها زده اند شیطنت آمیز است و وضعیت کشور را جوری جلوه دهند که ما چاره ای جز کوتاه آمدن در مقابل غرب نداریم که مانند آن طرح خالی بودن خزانه مطرح شد تا ما کوتاه بیاییم.

وی در پایان تأکید کرد: آقای زنگنه در سخنان خود بیش از این دقت بکند.

انتهای پیام /

ارسال نظر