|
|
کدخبر: ۱۵۹۲۹۴

با مصوبه مجلس /

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مقرر کردند نظارت و بازرسی از نظر این قانون مجموعه فعالیت های هدفدار و تطبیق عملکرد دستگاه ها با اهداف و تکالیف قانونی به منظور جمع آوری اطلاعات لازم از دستگاه های مشمول این قانون است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با الحاق تبصره ای به این قانون مقرر کردند نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت از مجموعه فعالیت های مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمع آوری اطلاعات لازم درباره مراحل قبل، حین و بعد از اقدامات دستگاه های مشمول این قانون تجزیه و تحلیل آنها، تطبیق علمکرد دستگاه ها با اهداف و تکالیف قانونی و ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور است.

ارسال نظر

پربیننده ترین