|
|
کدخبر: ۱۷۰۴۵۸

روحانی در جمع اساتید دانشگاه:

رئیس جمهور با بیان اینکه برخی ها از تحریم خوششان می آید، گفت: این دولت معتقد است تحریم ظلم بزرگ برای ملت و کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی در همایش تقدیر از اساتید نمونه در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری، گفت: این دولت معتقد است تحریم ظلم بزرگ برای ملت و کشور است.

رئیس جمهور افزود: کسی که از تحریم خوشش می آید استدلال کند که دلیلش چیست. تحریم یعنی حتی اگر جنسی را می خواهیم صادر یا وارد کنیم نمی توانیم و یا برای وارد کردن باید چند برابر قیمت واقعی را بپردازیم.

وی با بیان اینکه هیچ کشوری از علم بی نیاز نیست، گفت: تحریم یعنی اینکه اساتید نمی توانند به مراکز علمی دنیا رفت و آمد داشته باشند.

روحانی افزود: البته برخی ها نسبت به صحبت یک استاد با یک خارجی نگران می شوند، این استاد دانشگاه اطلاعات محرمانه ای ندارد. بعضی ها سلولشان با شک ساخته شده است. بیاییم به استادان و بزرگان کشور اعتماد کنیم و بگذاریم بروند و بیاموزند، ارتباط بگیرند تا پیشرفت کنند.

رئیس جمهور تصریح کرد: یکی می گفت باید کاری کنیم زبان انگلیسی تدریس نشود. من این افکار را خطرناک می دانم.

وی با بیان اینکه در دنیای امروز تربیت دانشجو به مفهوم آموزش دادن متدهای تحقیق و متد مطالعه است، گفت: استاد یعنی یاددادن متد و نحوه استفاده از اینترنت و چگونگی فراگیری این دانش به دانشجوست و من غیر از این را درک نمی کنم.

رئیس جمهور گفت: من به عنوان کسی که سالها کار پژوهشی در حوزه و دانشگاه کرده ام، کلید را متد و روش یادگیری به دانشجو می دانم.

وی با تاکید بر اینکه دانشگاه های ما نباید مدرک گرا باشند و تنها آموزشی نباشند و پژوهشی هم باشند اظهار داشت: نظام آموزشی ما نیاز به تغییرات دارد.

روحانی با بیان اینکه ما باید ببینیم چگونه می توانیم دانشگاهی مفیدتر داشته باشیم، تصریح کرد: دانشگاه باید به گونه ای باشد که در نهایت به تولید، به خدمات کارآمد، ثروت ملی، قدرت ملی و در نهایت بهبود زندگی مردم منجر شود و نه اینکه تنها به یک مدرکی تبدیل شود آن هم یک دانشجوی مدرک دار بیکار، که اگر خروجی دانشگاه به این نوع دوم تبدیل شود معلوم است که یک جای کار ما ایراد دارد و باید این ایرادها و اشکالات را رفع کنیم و من برای رفع این اشکالات به شما اساتید امیدوارم.

ارسال نظر