|
|
کدخبر: ۱۷۲۲۶۳

طبق مصوبه مجلس

نمایندگان مجلس، سازمان بازرسی کل کشور را مجاز به استفاده از نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی به منظور نظارت بر بازرسی کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز(سه شنبه خانه ملت) رسیدگی به طرح دائمی شدن اصلاحیه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۸۷ را ادامه دادند و پس از بررسی دو ماده باقی مانده طرح مذکور، بررسی این طرح را به اتمام رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان بازرسی یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیم مراتب را به مراجع ذیربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به عمل آورند. مراجع رسیدگی کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.

وکلای ملت مقرر کردند در مورد جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها، دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه در صورت احراز بروز خسارت و ضرر و زیان، رأسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می نماید. دستگاه ذیربط موظف به همکاری با دادستان در جمع آوری دلایل و مدارک و پیگیری موضوع هستند.

وکلای ملت در بند دیگری از این طرح مصوب کردند در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و هم تراز آنان است که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، سازمان بازرسی گزارش را برای رسیدگی به هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری می کند.

در خصوص پرونده های مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هیأت رسیدگی بدوی و تجدیدنظر مزبور با عضویت یک نفر از قضات منصوب رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود و خارج از نوبت طبق قانون هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع رسیدگی می نماید. جلسات هیأت با حضور عضو قضایی اعتبار دارد.

طبق مصوبه مجلس، رئیس هیأت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعیین اوقات رسیدگی، مراتب را به عضو قاضی و نماینده سازمان بازرسی جهت حضور اعلام کند.

در تبصره این ماده مصوب شد رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضائیه و مقننه، نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنی است.

به موجب مصوبه مجلس، سازمان بازرسی کل کشور مجاز است در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و شرکت ها و مؤسسات تابعه و نیروهای بازنشسته واجد شرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند. آیین نامه اجرایی استفاده از نیروهای بازنشسته با پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

وکلای ملت همچنین در ماده ۱۲ طرح دائمی شدن اصلاحیه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مقرر کردند که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۵ که در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۸۷ به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده بود، نسخ می شود.

انتهای پیام /

ارسال نظر