|
|
کدخبر: ۱۷۲۴۶۶

مرکز پژوهش های مجلس ارائه کرد /

خبرگزاری تسنیم: مرکز پژوهش های مجلس اظهارنظر کارشناسی درباره «طرح ادغام سازمان حفاظت محیط زیست وسازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور» را ارائه کرد.

به گزارش گروه پارلمانیخبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را درباره «طرح ادغام سازمان حفاظت محیط زیست وسازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور» را منتشر کرد.

در این گزارش آمده است: طرح پیش رو در یک ماده واحده تقدیم شده است و مقرر داشته که از تاریخ تصویب این قانون، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها و منابع طبیعی ادغام شده و زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی قرار می گیرند. همچنین وظایف اختیارات، تکالیف، نگهداری اماکن، امکانات و نیروی انسانی سازمان حفاظت محیط زیست بر عهده سازمان جنگل ها و منابع طبیعی خواهد بود. به این ترتیب دو سازمان محیط زیست و جنگل ها و مراتع به لحاظ طبقه بندی در زیربخش کشاورزی قرار می گیرند. حفاظت و بهبود محیط زیست مستلزم مدیریت و حفاظت پایدار منابع طبیعی است. به این ترتیب، در یک سناریوی ادغام و تلفیق، دو سازمان فوق وابستگی و سازگاری دارند و می توانند در فرآیند بازمهندسی، موجب افزایش بهره وری، کارآیی و اثربخشی در مدیریت منابع پایه، منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست کشور شوند. البته لازم به ذکر است که ادغام به تنهایی نمی تواند پاسخگوی مقاصد اصلی از این تغییرات سازمانی باشد، بلکه ادغام، خود بخشی از یک فرآیند بزرگ تر در زمینه بهبود مدیریت در حوزه مورد بحث(یعنی محیط زیست و منابع طبیعی) است.

این گزارش می افزاید: تغییرات تشکیلات سازمانی اغلب با هزینه های گوناگونی همراهند. تنش های مدیریتی، دشواری جابجایی فیزیکی و نیروی انسانی، از دست رفتن یا کاهش دسترسی به مستندات و بایگانی ها و بسیاری از موارد دیگر باعثمی شوند که ادغام و تجمیع سازمانی در مقیاس های گسترده ای مانند چند سازمان، راه حل های چندان مطلوبی به ویژه در شرایط کنونی تلقی نشوند. همچنین بدیهی است که ناکارآمدی سازمان های مورد اشاره، لزوما به دلیل ساختار و تشکیلات آنها نیست، بلکه متاثر از عوامل دیگری مانند راهبردها، قوانین و مقررات، ساختارها و فرآیندهای مرتبط با امور مالی و بودجه، ساختار و ترکیب نیروی انسانی، کارآمدی مدیران و… است. از سوی دیگر مسئله ای که در خصوص طرح پیشنهادی وجود دارد آن است که جایگاه این دو سازمان باتوجه به ماهیت وظایف آنها و ضرورت ناشی از این ماهیت به صورت کلی متفاوت از یکدیگر است. «سازمان حفاظت محیط زیست» مطابق ماده(۱) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست وابسته به ریاست جمهوری و زیر نظر شورای عالی حفاظت محیط زیست به ریاست رئیس جمهوری انجام وظیفه می کند، در حالی که «سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری» وابسته به وزارت جهاد کشاورزی است.

این گزارش ادامه می دهد: در نتیجه، نمی توان انتظار داشت که با تغییر و جابجایی در تشکیلات یک سازمان بتوان گامی اساسی در رفع کمبودها یا بهبود اساسی امور برداشت. تحقق این اهداف نیازمند راهکارهایی جامع تر و نگرشی سیستمی به مقوله حفاظت از محیط زیست است. فارغ از نکته اساسی فوق، طرح مذکور از جهات زیادی با ابهام مواجه است و بدون اینکه ناظر به تمامی جوانب امر باشد با بیان حکمی کلی، موضوع را به حال خود رها کرده است. بدون تردید، صرف ادغام دو سازمان بدون پیش بینی هیچ گونه تغییری در ساختار و صلاحیت ها، نمی تواند منجر به کوچک سازی دولت شود که به عنوان یکی از اهداف عمده طرح بیان شده است.

این گزارش می افزاید: بررسی وضعیت موجود در زمینه مدیریت جنگل ها و منابع طبیعی کشور و نتایج ارزیابی های زیست محیطی از یک سو و روند فزاینده بحران ها و چالش های مرتبط با محیط زیست از سوی دیگر، لزوم تجدیدنظر و اصلاحات ساختاری و قانونی در نحوه مدیریت این عرصه ها را اجتناب ناپذیر کرده است. به گفته دیگر، نه تنها بحران ها و چالش های گذشته دارای ابعاد جدیدی شده اند(مانند روند تخریب جنگل ها، بیابان زایی، انقراض گونه ها، آلودگی مفرط منابع آب) بلکه چالش های نوینی مانند گرم شدن تدریجی زمین و تغییرات اقلیمی ناشی از آن و گسترش گونه های غیربومی نیز به آنها افزوده شده است.

این گزارش خاطرنشان می کند: سازمان های مدیریتی و حاکمیتی در زمینه محیط زیست باید علاوه بر کارآمدی بیشتر، بیش از این گذشته انعطاف پذیری لازم برای مواجهه با این شرایط را داشته باشند. ارزیابی های کنونی نشان می دهند که ساختار مدیریتی امور مزبور در کشور، هم به لحاظ درونی(ساختار سازمانی) و هم ارتباطات بین سازمانی و دامنه ماموریت ها چندان پاسخگوی نیازهای کنونی و نیز تحقق اهداف کلان توسعه کشور نبوده و باید به منظور افزایش کارآیی و اثربخشی آنها، اقداماتی صورت گیرند بدین منظور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را به شرح زیر تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده اند. بر اساس مقدمه توجیهی طرح پیشنهادی، هدف از ارائه چنین طرحی اولا کوچک سازی دولت در راستای تحقق حکم مقرر در قانون برنامه پنجم و ثانیا جوابگو ساختن سازمان حفاظت محیط زیست بوده و در توجیه ایجاد مدیریتی یکپارچه واحد برای سازمان جنگل ها و منابع طبیعی با سازمان حفاظت محیط زیست به سنخیت یکسان وظایف این دو اشاره شده است.

انتهای پیام /

ارسال نظر

پربیننده ترین