|
|
کدخبر: ۱۷۴۰۰۴

مصاحبه متفاوت هفته نامه ۹ دی با مدیرمسئول روزنامه اعتماد

مدیرمسئول روزنامه اعتماد عنوان کرد چیزی که یونسی راجع به شیر و خورشید گفته به نظر من خیلی بد بود.

هفته نامه ۹دی نوشت: هفته گذشته با اصرار پی در پی روزنامه اعتماد برای پاسخ به چند سئوال تک جمله ای مواجه شدم. خبرنگار فقط می خواست چهار کلمه در باره حضور یا عدم حضورم در جبهه پایداری بپرسد اما همین چهار کلمه را کشاند به گفتگویی مفصل و بعد اصرار داشت

که آن را منتشر کند. همانطور که با همه شرط می کنم، با روزنامه اعتماد هم شرط کردم که بعد از پیاده سازی مصاحبه را بازبینی کنم.

ظاهرا با تعدادی دیگر از همکاران مجلس هم در این باره به همین شیوه تماس گرفته بود و در کنار گفتگو با بنده، جملات کوتاه استخراج شده از گفتگو با آنها را بدون اطلاع ایشان به نام اعلام نظر آنها درباره جبهه پایداری منتشر کرده بود.

کاملا مشهود بود که روزنامه اعتماد به گزارش دو صفحه ای که درباره نسبت برخی از نمایندگان با جبهه پایداری با این روش تهیه کرده می بالد. بویژه که این نتیجه دروغ را به خوانندگانش القا می کرد که بسیاری از نمایندگان برای اعلام برائت از جبهه پایداری از یکدیگر سبقت می گیرند.

حتی روزنامه اعتماد در ابتدای گزارش خود، فراکسیونی به نام پایداری راه اندازی و در انتهای گزارش، انحلال آن را اعلام کرد! در حالی که جبهه پایداری اساسا در مجلس نهم فراکسیونی تشکیل نداد و به همبستگی و انسجام فراکسیون اصولگرایان عمل کرد.

بسیاری از همکاران که این رفتار روزنامه اعتماد را دیدند، اظهار تأسف کردند و البته از اصلاح آن ناامید بودند. به این دوستان گفتم که آقای

حضرتی است دیگر! باید این اصلاح طلبان و روش های ژورنالیستی آنها را شناخت و تحمل کرد. به دوستان قول دادم تا با آقای حضرتی تماس بگیرم تابلکه جبران شود.

در خصوص مصاحبه با بنده هم اقدام غیر اخلاقی دیگری بکار بسته شد. تقریبا به همین دلیل بنده با رسانه های افراطی اصلاح طلب مصاحبه نمی کنم اما در مورد روزنامه اعتماد، به دلیل پیگیری بسیار زیاد خبرنگار این روزنامه و سابقه رفاقت با آقای حضرتی، این کار را کردم که متاسفانه

این بار هم بر خلاف عرف مطبوعاتی رفتار شد.

به هر حال برای گلایه گذاری با آقای حضرتی تماس گرفتم. گلایه کوتاه ما مانند مصاحبه کوتاه خبرنگار روزنامه اعتماد، تبدیل به گفتگویی بلند با مدیر مسئول روزنامه اعتماد شد. آقای حضرتی هم از برخی ادعاهای بنده گلایه هایی داشت و معتقد بود که ما حاضر به انتشار آن نیستیم. آقای حضرتی از استقلال خودش و روزنامه اش سخن گفت و اینکه تاکنون حتی به اندازه یک برگه از کسی کمک نگرفته. بگذریم که آقای حضرتی یادش رفت از ارتباطش با شهرام جزایری بگوید!

برای این که این تلقی و تصور را اصلاح کنم، در خلال بحثپیشنهاد انتشار همین مباحثه را دادم و ایشان با بدبینی معتقد بود که این گفتگو در ۹دی منتشر نمی شود. هر چند گفتگوهای ۹دی توسط برادر دیگری صورت می گرفت اما برای رفع شبهه مدیر مسئول محترم روزنامه اعتماد، همین مکالمه گلایه آمیز را که در حافظه موبایل ثبت شده بود را غنیمت شمردم و با توجه به نظر مثبت ایشان منتشر کردم.

سلام آقای حضرتی.

حضرتی: سلام علیکم.

خسته نباشید.

حضرتی: سلامت باشید.

آقای حضرتی ما گلایه دارم از شما…

حضرتی: چرا؟

مصاحبه بنده در روزنامه اعتماد چاپ شد البته من که نمی خواستم با اعتماد مصاحبه کنم ولی حالا که مصاحبه گرفتید چرا غیر اخلاقی رفتار کردید؟ ظاهرا نمی خواستید منتشر کنید. واقعا این رفتار اخلاقی بود؟

حضرتی: کی گفته نمی خواستیم چاپ کنیم؟

بالاخره این مصاحبه را چهار یا پنج روز پیش گرفتید و اصرار داشتید که زودتر چاپ شود.

حضرتی: همان لحظه که چاپ نمی کنند. مصاحبه را آماده می کنند. قبل از شما هم با دیگران مصاحبه کرده بودیم. باید آماده می شد.

حالا این کار شما اخلاقی بود؟

حضرتی: کدام کار؟ مگر ما چیزی از گفتگوی شما را حذف کردیم؟

من مصاحبه را دیدم و برای شما در ایمیل نوشتم که این گفتگو تغییرات خیلی کمی داشته و چیزخاصی حذف نکرده ام ولی به تناسب بحث۲ تا ۳ سئوال اضافه کرده ام که یک مورد جواب هم اضافه شده. در ایمیل تأکید کردم که اگر موافق نبودید سئوالات را حذف کنید بعد چاپ کنید. ولی تغییر دیگری ندهید. شما می دانید که در کار مطبوعاتی این روش توافقی معمول است. ولی شما مصاحبه را منتشر کردید و نوشتید که رسایی برخی موارد را حذف کرده و سه مورد سئوال و جواب اضافه کرده. اگر من جواب اضافه کرده باشم که سئوال چهارم شما باید بی معنی باشد. چون سئوال چهارم مترتب بر جواب من است.

حضرتی: من ایمیل شما را نخواندم. همکاران روزنامه متنی تنظیم شده را آوردند من خواندم… شما خودت روزنامه نگاری، قبلا هم نماینده بودید. دوستان شما نباید این رفتار را انجام می دادند.

حضرتی: من پرسیدم چیزی از مطلب آقای رسایی کم شده؟ گفتند نه. خبرنگارمان گفت شما اگر می خواهید چیزی حذف کنید، حذف کنید. من هم گفتم نه آن مطالبی که مربوط به من است یک کلمه را هم حذف نمی کنم. چیزی که درباره آقای هاشمی وزیر یا نعمت زاده است را هم حذف نمی کنیم. آنچه درباره آقای محصولی گفته را هم حذف نمی کنیم. ببینید ما هم حذف نکردیم.

شما در گفتگو نوشته اید که رسایی سه سئوال و جواب را اضافه کرده در حالی که این دروغ است. سئوال اضافه شده ولی جواب بوده و من برای این که چینش بحثدرست شود، نوشتم این سئوال باید اینجا باشد.

حضرتی: حالا این که مهم نیست. شما اگر سئوال هم اضافه کرده باشید روزنامه این را پذیرفته…

بله این که متداول در مصاحبه با رسانه ها ولی این کار روزنامه اعتماد غیر اخلاقی است که در بالای سئوالات نوشته: این سئوال و جواب ها توسط آقای رسایی اضافه شده. البته برخی از سایت ها شما هم شیطنت کرده اند و همین کار شما را بهانه تخریب بنده کرده اند. مشکل

این است که شما خبرنگارهایی در روزنامه آورده اید که بعضی از آنها بازداشتی در ایام فتنه بوده اند. چرا این افراد را می آورید اطراف خودتان که اینطور بی اخلاقی کنند؟

حضرتی با خنده: حالا شما که هر چه خواستید در مصاحبه گفتید.

خوب من هم هر چه اعتقادم بوده گفتم ولی خبرنگار شما به اصرار مصاحبه گرفت.

حضرتی: ولی این که گفتی من روزنامه را اجاره دادم به یک کاندیدا واقعا دروغ بود.

شما در ایام انتخابات تیترهای روزنامه ات به نفع موسوی بود ولی خودت در ستاد کروبی بودی.

حضرتی: خوب باشد مگر چه اشکالی دارد؟ اولا که برای موسوی نبود. هم برای موسوی بود و هم کروبی. روزنامه ما بیشتر در اردوگاه اصلاح طلب ها فعالیت می کند. ما که فقط در خدمت آقای کروبی نمی خواستیم قرارش بدهیم.

چرا؟ کروبی را قبول نداشتید؟

حضرتی: ۱۰۰ درصد قبول داشتیم، چرا نداشتیم؟ هم به آقای کروبی رأی دادم و هم در ستادش مشغول بودم.

پس چرا برای موسوی تبلیغ می کردید؟ او را هم قبول داشتید؟

حضرتی: البته بین آقای موسوی و کروبی، من آقای کروبی را ترجیح دادم.

الان چطور؟ حضرتی: ما تو ارگان کسی نیستیم.

الان کدام یک را ترجیح می دهید؟ حضرتی: شما که جواب را می دانید. نیازی نیست که من بخواهم بگویم.

واقعا کدام یکی را ترجیح می دهید؟ من که می دانم شما هیچ کدام را قبول ندارید.

حضرتی: من آن کسی که در مسیر انقلاب حرکت نکند را قبول ندارم. قطعا قبول ندارم.

اینها در مسیر انقلاب نبودند

حضرتی: بحثما راجع به انتخابات بود. برخی ادعاهای شما دروغ بود ولی من حذف نکردم.

خوب مصاحبه و ادعای من است چرا باید حذف کنید؟

حضرتی: بر فرض شما تا امروز برای خودت یک تصور غلطی داشتی، ولی من الان دارم می گویم که این تصور شما غلط است. من می توانستم در روزنامه جواب بدهم ولی ندادم.

خب در ایام انتخابات خودتان هم گفتید که برای هر دو نفر کار می کردید ولی اکثر تیترها به سمت آقای موسوی بود.

حضرتی: جریان آقای موسوی در اردوگاه اصلاح طلب ها قوی تری بود. از هر ده نفر که یادداشت می نوشتند، هشت نفر برای موسوی می نوشت دو نفر برای کروبی.

ولی کروبی بهتر از موسوی بود که شما رفتید به ستادش…

حضرتی: خوب بله سابقه آقای کروبی و ویژگی هایش مهم بود. رفتم شدم مسئول ستادش. آدم که الکی کاری انجام نمی دهد ولی شما گفتی من اجاره دادم، کجا اجاره دادم؟ این را باید اصلاح کنی.

من بر اساس گرایش روزنامه شما و ادعای برخی از دوستان خودتان گفتم در حالی که شما مسئول ستاد کروبی بودی.

حضرتی: هر کس گفته غلط گفته. شما در روزنامه اعتماد اگر به مطالب دقت می کردید به اندازه کافی از همه بود.

یادداشت های مختلف، مطالب مختلف، ما تمام مصاحبه های کروبی را قبل از انتخابات پوشش دادیم. قبل از انتخابات مسئول ستادش بودم در تهران داشتیم کار می کردیم ولی مثلا تعداد هزار نفر از اصلاح طلب ها طرفدار موسوی بودند و ده نفر از اونها مثل من طرفدار کروبی بودند. طبیعی بود مطالبی که از اعتماد بیرون می آمد از اصلاح طلب ها بیشتر باشه. ما حتی برای آقای رضایی و احمدی نژاد هم ستونی گذاشته بودیم. من ۱۲ ساله روزنامه اعتماد منتشر شده به اندازه یک برگه از کسی کمک نگرفتم. استقلال خودم از هر چیزی مهم تر هست.

آقای حضرتی دلیل این حرف های آقای یونسی چیه؟ چرا این حرف ها را می زند؟

حضرتی: یونسی هم مثل نیروهای شماست دیگر…

یعنی مشایی اون طرفی ها شده

حضرتی: تو این وضع مملکت از این چیزها پر است.

این طرف و اون طرف نداره، همشون غضنفرند که گل می زنند به دروازه خودی.

خب شما در روزنامه اعتماد بیا اینها را نقد کن. شما که به جبهه پایداری پرداختید که حالا بخش عمده این مصاحبه ها هم درست نبود. مثلا خود من گفتم هم عضو جبهه پایداری هستم و هم نیستم. گفتم جبهه پایداری در ندارد که بروید داخلش یا بیایید بیرون ولی شما تیتر زدید که فلانی اعلام کرده من از پایداری بیرون آمدم. چرا به این حرف های یونسی نمی پردازید که گفته علامت شیر و خورشید نباید حذف می شد یا…

حضرتی: همین الان شما یک یادداشت در این باره بنویس اگر من چاپ نکردم، اسمم را عوض می کنم.

چرا من بنویسم؟ چرا حضرتی ننویسه؟ من که هفته نامه ۹دی دارم خودم داخلش می نویسم.

حضرتی: حضرتی هم می نویسه.

این درسته یک روحانی و آخوند برود در کنیسه یهودی ها در مورد عزاداری امام حسین بیاید بگوید این اشکال ها را دارد؟

حضرتی: اون که چیزی نیست. گفته عزاداری امام حسین چیز خوبی است ولی برخی رفتارهای عزادارها درست نیست. ولی چیزی که راجع به شیر و خورشید گفته به نظر من خیلی بد بود.

آخه اونجا باید این حرف ها را زد؟

حضرتی: حالا دیگه جاش مهم نیست.

همین داستان سبد کالا و روشی که در توزیع داشتند این عملکرد قابل دفاع است؟ به طوری که کار به عذر خواهی بکشه؟ یا بی سواد خواندن منتقدان، واقعا این ادبیات درسته؟

حضرتی: این ها را ما از طرف شما چاپ می کنیم.

خیلی ممنون ولی شما باید از طرف خودتان حرف بزنید. استقلال یعنی اینکه شما به این موارد هم بپردازید. دوره خاتمی هم همین پلشتی ها را

دیدید و هیچ چیز نگفتید که کم کم اصلاحات شد اصلاحات آمریکایی. خب الان طوری رفتار کنید که این اعتدال نشود اعتدال آمریکایی. جلوی این مسیر را بگیرید.

حضرتی: من این بحثرا قبول دارم. این که آن زمان ما نپرداختیم و قصور کردیم…

من البته این ها را از طرف شما می گویم.

حضرتی: بگو، چه اشکالی دارد؟ حرف حق را باید گفت.

فکر می کنم اگر برخی از دوستان شما سکوت نکنند و حرف بزنند این مسیر از غلط ها پالایش می شود.

حضرتی: بله این درست است.

شما حرف های ما را چاپ کردید، ما هم حرف های شما را چاپ می کنیم. عیبی دارد؟

حضرتی: ما چاپ می کنیم ولی شما چاپ نمی کنید.

نه، من هم چاپ می کنم. قول می دهم که این حرف ها را چاپ کنم. حتما

حضرتی: ولی بعید می دانم شما جرأت کنید این حرف ها را چاپ کنید.

نه، چرا من همه را چاپ می کنم.

حضرتی: یا علی آقا خوشحال شدم. خداحافظ

مطلب فوق مربوط به سایر رسانه ها می باشد وخبرگزاری فارسصرفا آن را باز نشر کرده است.

بازگشت به صفحه نخست گروه فضای مجازی

انتهای پیام /

ارسال نظر