|
|
کدخبر: ۱۷۶۸۳۳

نایب رئیس کمیسیون شوراها از تغییر نام طرح انتقال پایتخت به «طرح بررسی ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و چگونگی انتقال پایتخت سیاسی و اداری» خبر داد و همچنین این طرح به دلیل بار مالی به کمیسیون شوراها و امور داخلی بازگشت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه دستور کار امروز مجلس گزارش شور دوم کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد طرح انتخاب پایتخت مورد بررسی قرار گرفت.

کولیوند نایب رئیس کمیسیون شوراها در ابتدای گزارش این کمیسیون گفت: نام این طرح به طرح بررسی ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و چگونگی انتقال پایتخت سیاسی و اداری تغییر کرده است تا در ضمن بررسی این طرح سوء تفاهم برای انتقال پایتخت ایجاد نشود.

وی همچنین گفت: شورای ساماندهی مسئولیت این طرح را بر عهده دارد و به آن رسیدگی می کند.

در ادامه بررسی این طرح مفتح نماینده تهران با پیشنهاد حذف ۸ بند اول ماده ۱ این طرح گفت: اخطار اصل ۷۵ را به این طرح وارد می دانم و این طرح بار مالی دارد.

علاوه بر مفتح پورابراهیمی نماینده کرمان و توکلی نماینده تهران موافق با این اخطار اصل ۷۵ قانون اساسی مبنی بر بار مالی این طرح بودند.

لاریجانی در پاسخ به این اخطار گفت: این اخطار را وارد می دانم و این طرح بار مالی دارد بنابراین این طرح به کمیسیون بر می گردد تا مشکل بار مالی اش حل شود.

وی افزود: اگر دولت موافق با این طرح است رسیدگی کند و موافقت خود را به صورت علنی و کتبی بنویسد تا مشکل بار مالی این طرح حل شود.

به گزارش مهر، چندی پیش کلیات طرح انتقال پایتخت در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و قرار بود در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی به جزئیات این طرح پرداخته شود.

ارسال نظر