|
|
کدخبر: ۱۷۸۵۵۲

تحلیل

مرتضی صفاری نطنزی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس می گوید که حتی از مقامات آمریکا راضی به این ممنوعیت ها نیستند و حکم قاضی فدرال نمونه ای از آن است.

گروه سیاسی امیدنیوز:

مرتضی صفاری نطنزی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:این اقداماتبیانگر این است که ترامپ منطق و استدلال عقلی ای به کار نمیگیرد.

در ادامه بیان کرد که این حکم از سویقاضی فدرالنشان دهنده ی این است که خود مقامات آمریکایی موافق چنین ممنوعیت ها نیستند.

وی افزود ایرانیانی که در آمریکا ساکن هستند در رده های بالایی مشغول به کارند و خروج و نبود آنها قطعا به ضرر خود دولت آمریکاست و اگر این اقدامات صورت گیرد به هیچ وجه بی جواب نمی ماند.

در آخر اضافه کرد که این اقدامات قطعا و فقط به ضرر خود دولت آمریکاست و در صورت اتفاق از سمت دولت جمهوری اسلامی نیز بی جواب نمی ماند.

ارسال نظر