|
|
کدخبر: ۱۷۸۶۹۹

رای الیوم نوشت

رای الیوم بیان کرد که یک وزیر اسراییلی دلیل اصلی برخورد شدید ترامپ با ایران را بیان کرده است.

به گزارش گروه سیاسی امیدنیوزرای الیومبیان کرد که یک وزیر اسراییلی دلیل اصلی برخورد شدید ترامپ با ایران را بیان کرده است و آنرادرخواست نتانیاهواز ترامپ میداند.

در ادامه به نقل از این وزیر اسراییلی نوشت: «نتانیاهو از ترامپ خواست تا با هدف جلب رضایت کشورهای عربی میانه رو و خشکاندن منابع مالی حزب الله، ایران را تحریم و به این کشور فشار بیشتری وارد کند؛ چرا که این کشورها از نفوذ ایران در منطقه نگران شده اند.»

ارسال نظر