|
|
کدخبر: ۱۷۸۸۸۹

رسم آزاده بودن

چرا در کشور ما هر وقت صحبت از نقد میشود همه ذهنها به این سمت می رود که خب باید کامل طرف مقابل را زیر سوال ببیریم و چیزی برایش باقی نگذاریم و هنگامی که نوبت به خودمان میرسد بگوییم اینها که نقد کردن نیست.

به گزارشگروه سیاسی امیدنیوزچرا در کشور ما هر وقت صحبت از نقد میشود همه ذهنها به این سمت می رود که خب باید کامل طرف مقابل را زیر سوال ببیریم و چیزی برایش باقی نگذاریم و هنگامی که نوبت به خودمان میرسد بگوییم اینها که نقد کردن نیست.

در کشور ما متاسفانه چیزی به نام نقد کردن هنوز درست و کامل راه نیافتاده است. بسیاری از مسئولین ما و حتی خود ما به هنگام نقد کردن میگوییم خب باید طرف مقابل را همانند ساختمانی فرض کنیم و اورا به بدترین شیوه ممکن فروبریزیم یا در خیلی جاها از نقد کردنی که باید باشد و گفته شود در میرویم و سخنی نمی گوییم که احتمالا این به پست و مقام طرف مقابل بسیار وابسته است. که ما ازین به همان عنوان چاپلوسی نام میبریم.

پس رسم آزاده بودن کجاست؟ آیا نباید حرف ها و انتقادهایمان را بگوییم که زشت است و مخاطب فلانی است و ….

پس کلا نقد در کشور ما به گفتهعلی مطهریبه دوشکل است یا میشود نابود کردن یا میشود چاپلوسی که این درست نیست و به گفته وی کسانی که در مجلس نشسته اند نیز باید این ویژگی را داشته باشند یعنی همان منصفانه نقد کردن یا دانستن مرز بین تخریب و انتقاد همانطور که رهبری فرموده اند.

و این معنای واقعی اعتدال میشود.

ارسال نظر