|
|
کدخبر: ۱۷۸۹۱۴

اینجا نیایید!!!

هنگامی که جمله " اینجا نیایید " از سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در استانبول گفته شد یاد ضرب المثل " بفرما و بشین و بتمرگ هرسه یک معنا دارند " افتادیم احتمالا در ترکیه اوضاعی است که به چنین لحنی به هموطنان گفته شده که به ترکیه نیایند.

به گزارشگروه سیاسی امیدنیوزهنگامی که جمله " اینجا نیایید " از سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در استانبول گفته شد یاد ضرب المثل " بفرما و بشین و بتمرگ هرسه یه معنا دارند " افتادیم احتمالا در ترکیه اوضاعی است که به چنین لحنی به هموطنان گفته شده که به ترکیه نیایند.
شکی در این که در ترکیه اوضاع خوب و مثل سابق نیست، نیست. اما چه اتفاقاتی زمینه این ناامنی را برقرار کرد تا جایی که سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در استانبول بگوید اگر کار ضروری در ترکیه ندارید، نیایید.

خوب است که به مردم عزیز کشورمان آن کودتای نافرجام را یادآوری کنیم و بگوییم بعد از آن همه چیز در ترکیه تغییر کرده و نا امن شده برای مثال کسانی که می آمدند به ترکیه تا مهاجرت به اروپا را برای خود حل کنند بسیار در دامها میافتادند و سرمایه خود را از دست میدادند و خوب است بدانیم که طبیعتا در کشوری که یک کودتای به آن عظیمی را به طور نافرجام پشت سر گذاشته است، نا امن است و گروهک تروریستی در درون آن فعال است پس باید احتمال وقوع حادثه یا مثلا چیزهایی مانند انفجار بمب را مخصوصا دراین ایام داشت.

و خطراتی از این دست است که ترکیه ای ناامن را امسال به ما معرفی کرده است. پس شاید امسال با وجود چنین اخطارهایی شاهد کاهش مسافرت به کشور ترکیه برایگذراندن ایام عیدباشیم.

ارسال نظر