|
|
کدخبر: ۱۷۹۰۳۷

آقای هاشمی همیشه این امادگی را داشت که برای پیشبرد منافع ملی، اعتبار و حیثیت خودش را گرو بگذارد و شاید این بزرگترین درسی است که من از آقای هاشمی گرفتم.

به گزارشگروه سیاسی امیدنیوزبه گفته جواد ظریفآقای هاشمیهمیشه این امادگی را داشت که برای پیشبرد منافع ملی، اعتبار و حیثیت خودش را گرو بگذارد و شاید این بزرگترین درسی است که من از آقای هاشمی گرفتم.

آقای هاشمیفردی بود که هم دید بسیار وسیع و بلندی داشتهم روح بسیار بلند و بزرگی داشت. ایشان همه چیز را برای پیشرفت کشور و انقلاب می خواهد و حاضر است همه فشارها را تحمل کند. درجنگ، معلوم شد که آقای هاشمی برای حل مشکلات کشور تا چه حد حاضر بودند از خود گذشتگی نشان دهند.

در قضیه برجام و مذاکرات هسته ای آقای هاشمی آنقدر مرا شرمنده کرد که هنوز نمیتوانم راحت این حرف را بزنم. هر بار تشکر میکردم، میگفت شما نباید از ما تشکر کنید. شما مذاکره کردید و کار را پیش بردید لذا ما باید از شما تشکر کنیم.

برای من قابل قبول نبود آقای هاشمی با این میزان بزرگواری با فردی که همیشه خودش را شاگرد ایشان می دانسته برخورد کند.

ارسال نظر

پربیننده ترین