|
|
کدخبر: ۱۷۹۰۴۷

سایت هواداران احمدی نژاد اعلام کرد

سایت هواداران دکتر احمدی نژاد به علت اتفاقات روز های گذشته امروز رسما بسته شده است و بااعلام اینکه احمدی نژاد برای ما تمام شد و مشایی خط قرمز ماست به پایان کار خود رسید.

به گزارش سرویس سیاسی امید نیوز -محمود احمدی نژادکه این روزها بیشتر از هرزمانی دیگر از رهبری فاصله گرفته است و با اظهارات گاه و بی گاهش این فاصله را بیشتر به رخ میکشد دیروز طی صحبت های عجیب در خوزستان اظهار داشت ۸۰ ملیون نمی فهمند تو که آن بالا نشستی می فهمی؟ / چرا فکر میکنی از همه بیشتر میفهمی؟ / این مشروعیت را مردم بهت داده اند / همه میگن یه اتفاقی بیفته تو میگی نیفته / در طی این سخنان عجیب از رئیس جمهور گذشته ایران و همچنین حمایت های او ازبقاییو حضور و فعالیت زیاد برایانتخاباتبا توجه به اینکه رهبری به توصیه کرده بودند در مباحثانتخابات اکیدا وارد نشود جمعی بیشمار از هواداران انقلابی او از محمود احمدی نژاد اعلام برائت کردند که حتی سایت هواداران او کاملا در صفحه خود این موضوع را اعلام کرد تا شاید منتظر اتفاقات جالب تری در آینده نزدیک باشیم. حال اوضاع طوری شده است که کسانی که هشت سال ریاست جمهوری احمدی نژاد و حتی سال های بعد آن از احمدی نژاد بت ساختن حال مجبور شده اند با دست های خودشان این بت را بشکنند و به اشتباه تاریخی این سال های خود اقرار کنند.

ارسال نظر