|
|
کدخبر: ۱۷۹۲۴۲

احمدی نژاد رییس جمهور شود!!!

در این مصاحبه از مردم سوال می شود که قرار است احمدی نژاد دوباره رییس جمهور شود و این سوال واکنش و پاسخهای جالبی به همراه دارد که پیشنهاد میکنیم حتما آنرا ببینید و به هیچ وجه این گزارش را از دست ندهید.

به گزارشگروه سیاسی امیدنیوزدر این مصاحبه از مردم سوال می شود که قرار استاحمدی نژاددوباره رییس جمهور شود و این سوال واکنش و پاسخهای جالبی به همراه دارد که پیشنهاد میکنیم حتما آنرا ببینید و به هیچ وجه این گزارش را از دست ندهید.

شاید این پاسخها اشاره به همان میزان آگاهی مردم دارد کهآیت الله هاشمی(ره)فرمودند و بیان کردند: حالا که می بینم مردم آگاه شده و راه خود را به خوبی یافته اند، می توانم راحت بمیرم.

اشاره مردم به اینکه بزرگترین دروغی که میتوان گفت این است کهاحمدی نژادفردی صادق و راست گو بوده است، جای تامل بسیاری دارد.

این گزارش را از دست ندهید.

برای مشاهده کلیک کنید.

ارسال نظر