|
|
کدخبر: ۱۷۹۵۹۴

بسیارى تصور می کردند که بعد از حمله آمریکا به سوریه با بزرگترین بمب ساخت آمریکا در ماه هاى گذشته، روابط روسیه و آمریکا با تنش جدیدی روبرو شده است.

مهدی نوربخش، استاد روابط خارجی و تجارت جهانی دانشگاه علم و تکنولوژی هریسبرک آمریکا

بسیارى تصور می کردند که بعد از حمله آمریکا به سوریه با بزرگترین بمب ساخت آمریکا در ماه هاى گذشته، روابط روسیه و آمریکا با تنش جدیدی روبرو شده است.

اما هردو، پوتین و ترامپ، به این تنش مصنوعی دامن می زدند تا در برابر دنیا و در صحنه سیاست أمریکا حقیقت دیگرى را پنهان کنند. آن حقیقت دخالت روسیه در انتخابات آمریکا به نفع ترامپ بود.
بعد از پرتاپ این بمب، اریک ترامپ، یکى از پسران ترامپ، گفته بود که این حادثه نشان می دهد که رابطه خاصی بین پدر او و پوتین وجود ندارد.

روز سه شنبه بطور ناگهانى رییس اف بی ای امریکا از کار خود توسط ترامپ برکنار شد و دیشب وزیر امور خارجه روسیه و سفیر این کشور در واشینگتن با ترامپ دیدار کردند.

همه برآوردهای سیاسى بر این عقیده هستند که " جیم کومی "، رییس اف بی ای، از کار خود توسط ترامپ برکنار شد؛ به خاطر اینکه سازمان تحت هدایت او در تحقیقات خود در مورد رابطه بین ترامپ و پوتین تدریجا در حال دستیابی به نتایجی بود که برای ترامپ قابل قبول نبود.

در هفته هاى گذشته در مصاحبه و برنامه هاى مختلف کومی نشان داده بود که مصمم است که این تحقیقات را بیطرفانه دنبال و به پایان برد. ترامپ هرگز مایل نبوده و نیست که این تحقیقات منصفانه دنبال شود و به پایان رسد.

دلیل آن بسیار روشن است و روز به روز روشن تر می شود که روس ها در انتخابات امریکا بطور فعال به نفع ترامپ وارد عمل شده بودند.
ملاقات بین ترامپ و وزیر امور خارجه روسیه و سفیر این کشور پشت درهای بسته و خارج از دید رسانه هاى امریکا صورت گرفته است. این در حالی است که خبرگزارى تاس روسیه و عکاسان این خبرگزارى در این جلسه و این ملاقات حضور داشته اند. دیشب دولت روسیه عکس هاى این ملاقات و حتى قسمتى إز گفتگوها را در سطح جهانی مخابره کرد.

دولت روسیه اعلام کرده بحثها پیرامون سوریه، اوکراین و موضوعات بین المللی در راستای منافع دو کشور بوده است. کاملا مشخص است که پوتین و ترامپ بر سر سوریه به جمع بندی مشترک نهایی رسیده اند.

ترامپ می خواهد در موضوع سوریه، کشورهاى عربى و اسراییل را راضی نگه دارد. روسیه منافع مشترکی در این رابطه دارد و خصوصا می خواهد که اسراییلی ها را راضی نگه دارد.

به همین دلیل، در طول خصوصا ماه هاى گذشته نتانیاهو با چراغ سبز پوتین بارها مراکز نظامى سوریه را بمباران کرده است. اسراییلی ها می خواهند نیروى نظامى سوریه را به پایین ترین حد قوای خود تقلیل دهند تا آنچه در آن کشور از دولت و ارتش می ماند، براى اسراییل تهدیدی نباشد.

پوتین و ترامپ با یکدیگر رابطه بسیار تنگاتنگی ایجاد کرده اند. روس ها به نفع ترامپ وارد انتخابات آمریکا شدند تا خانم کلینتون انتخاب نشود و آنها بتوانند مشکلات بین المللى و تحریم های غرب علیه روسیه را با ترامپ حل کنند.

از ابتدا کاملا روشن بود که ایران نباید به پوتین و روس ها اعتماد کند. روس ها وارد سوریه شدند؛ درست در زمانی که جنگ داخلى سوریه به بن بست کشیده شده بود.
ملاقات امروز وزیر امور خارجه روسیه و ترامپ نشان می دهد، که روس ها حاضرند سر هر چیزى با أمریکا و ترامپ معامله کنند. این معامله اکنون در حال شکل گرفتن است.

رابطه پنهانی ترامپ و پوتین در حال حاضر دارد آمریکا را با یک بحران سیاسى داخلى روبرو می سازد. با گذشت زمان و نهایی شدن تحقیقات بر روی این روابط، دولت ترامپ با مشکلات بزرگ مشروعیتی و قانونى روبرو می شود.

سیاست آمریکا آبستن حوادثبزرگی است که بسیارى آن را با " واترگیت " مقایسه می کنند. مهمترین سیاست براى کشورمان در این شرایط، عدم رودررویی مستقیم با دولت ترامپ است.

ترامپ بعنوان رییس جمهورى که با مشکلات مشروعیت و قانونی بزرگی روبرو خواهد شد، می تواند برای کم کردن فشار بر روی دولت خود، با ایران وارد یک چالش نظامی شود.

تنها تنش های نظامی امریکا در خارج از مرزهای این کشور می تواند به ترامپ کمک نماید تا توجه مردم امریکا به بیرون و نه درون امریکا هدایت شوند.

در شرایط حاضر، فقط دولت روحانی و دستگاه دیپلماتیک فعلی کشور قادر است که پیچیدگی سیاست خصمانه دولت ترامپ در مورد ایران را تشخیص داده و کشور را أز این عقبه خطیر عبور دهد.

ارسال نظر