|
|
کدخبر: ۱۷۹۶۱۷

محمد باقر قالیباف کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در گفتگوی ویژه خبری سخنان مناظره و انتقادات از دولت را ادامه داد: وام می گیرند بدون بهره چند صد میلیارد تومان، و بعد همان پول را در همان بانک سپرده می کنند سود میگیرند / ما این دست ها را قطع می کنیم / مثل دوره قاجار شده طوایف مختلف دور هم جمع می شدند با ارتباط سفارتخانه های خارجی و همه تاجر شده بودند / امیر کبیر آمد دست اینها را کوتاه کرد

به گزارش امید نیوز دکتر محمد باقر قالیباف کاندید دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که در مناظرات به خصوص مناظره دیروز بسیار تهجمی ظاهر شده و به شدید ترین طور ممکن از دولت انتقاد میکند در گفتگوی ویژه ی خبری انتقاداتش بر اموال مسئولان و رکود و یارانه را از سر گرفت:

قالیباف: برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول می آیند تعیین تکلیف می کنند چه کسی رئیس بانک باشد / نمونه اش اتفاقی که در بانک ملت افتاد / مفسده ۴ درصدی ها اینجاست / وام می گیرند بدون بهره چند صد میلیارد تومان، و بعد همان پول را در همان بانک سپرده می کنند سود میگیرند / ما این دست ها را قطع می کنیم

قالیباف: دولت روحیه اش شده روحیه تاجر مسلکی / نه یک شرکت برخی از آنها ۲۰ شرکت دارند / مدیر در رده بالای دولت چه معنی دارد تاجر مسلک باشد / از رانت استفاده می کنند و بعد مجبور به دروغگویی می شوند / مثل دوره قاجار شده طوایف مختلف دور هم جمع می شدند با ارتباط سفارتخانه های خارجی و همه تاجر شده بودند / امیر کبیر آمد دست اینها را کوتاه کرد


قالیباف: دولتی که وزیرش می رود با کارت بازرگانی روستایی کالا وارد می کند می تواند مبارزه با فساد کند؟ / البته این حرفها برای من هزینه دارد

قالیباف: الان وام ازدواج بخواهید بگیرید ماه ها و سال ها منتظر می مانید. حتی وام ۱۰ و ۲۰ میلیون تومانی آنقدر سند و ضمانت می خواهند که شما منصرف می شوید اما ۴ درصدی ها کسانی هستند که با رابطه به بانک ها می آیند گاهی اوقات بدون سند و با یک چک و سفته، چند ده و چندصد میلیارد وام از بانک ها به اسم تولید می گیرند اما در مسیر دیگری هدایت می کنند

قالیباف در گفتگوی ویژه خبری: سوال این است روزی که ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به مردم می دادیم قیمت بنزین ۱۰۰ تومان و ۴۰۰ تومان بود اما امروز قیمت بنزین ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ تومان است. ما به تفاوت این پول در بخش هایی مثل برق، گازوئیل، آب و بنزین کجا می رود؟ ۸۵ هزار میلیارد تومان از این محل آورده است و همه این
پول باید به صندوق برود.

البته نمی گویم یارانه همه مردم را باید افزایش دهیم. کسی که در خانه جکوزی و استخر را روشن می کند و ۴ ماشین دارد چه یارانه ای نیاز دارد؟ اما در مقابل جمعیت کمی هم نداریم که تنها با یارانه زندگی می کنند. در حقیقت می خواهیم یارانه این افراد را به ۱۵۰ هزار تومان برسانیم و حق آنها هم هست

بخشی از یارانه برای توانمند سازی همین افراد باید به بخش تولید برود.
جوانی جوایای کار است می خواهد مهارت خود را حفظ کند و بعضی متاهل هستند، ماهانه ۲۵۰ هزار تومان کارانه به این افراد پرداخت می شود

ارسال نظر