|
|
کدخبر: ۱۸۱۶۴۶

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ایجاد شعب تخصصی و رسیدگی خارج از نوبت به جرائم مربوط به حفاظت از خاک موافقت کردند.

به گزارش امیدنیوز ، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درخصوص لایحه حفاظت از خاک با مواد ۲۲ و ۲۳ این لایحه موافقت کردند.

در ماده ۲۲ این لایحه آمده است؛ قوه قضائیه به منظور رسیدگی به جرائم موضوع این قانون نسبت به ایجاد شعب تخصصی اقدام و به جرائم مربوط خارج از نوبت رسیدگی می‌نماید.

همچنین براساس ماده ۲۳ لایحه مذکور؛ مأمورانی که از طرف سازمان و وزارت مأمور کشف و تعقیب جرائم موضوع این قانون می باشند در حدود وظایف محوله، «ضابط دادگستری» محسوب می‌شوند.

بر اساس تبصره این ماده؛ حکم این ماده نافی وظایف و اختیارات سایر ضابطان دادگستری نمی باشد.

 

ارسال نظر