|
|
کدخبر: ۱۸۲۱۰۲

در ادامه اقدامات مشکوک در تخریب روابط دو ملت ایران و عراق، روز گذشته گروهی از معترضان عراقی به ساختمان کنسولگری ایران در شهر بصره یورش بردند. آشوبگران ابتدا وارد ساختمان کنسولگری شده و ضمن تخریب اموال آن، این ساختمان را به آتش کشیدند.

خبرگزاری مهر: در ادامه اقدامات مشکوک در تخریب روابط دو ملت ایران و عراق، روز گذشته گروهی از معترضان عراقی به ساختمان کنسولگری ایران در شهر بصره یورش بردند. آشوبگران ابتدا وارد ساختمان کنسولگری شده و ضمن تخریب اموال آن، این ساختمان را به آتش کشیدند.

حمله آشوبگران به سرکنسولگری ایران در بصره‎

حمله آشوبگران به سرکنسولگری ایران در بصره‎

حمله آشوبگران به سرکنسولگری ایران در بصره‎

حمله آشوبگران به سرکنسولگری ایران در بصره‎

حمله آشوبگران به سرکنسولگری ایران در بصره‎

حمله آشوبگران به سرکنسولگری ایران در بصره‎

حمله آشوبگران به سرکنسولگری ایران در بصره‎

حمله آشوبگران به سرکنسولگری ایران در بصره‎

ارسال نظر