|
|
کدخبر: ۱۸۴۱۱۷

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بودجه سال ۱۴۰۰ اساساً متناسب طراحی نشده است و اگر بخواهیم طبق روال، در سال آینده هم ضریبی را بر بودجه امسال اضافه و بودجه سال ۱۴۰۱ را تدوین کنیم مشکل جدی خواهیم داشت.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: در عملکرد پارسال کشور 562 هزار میلیارد تومان مصارف کشور بود که از این رقم، 30درصدش از طریق واگذاری دارایی‌های مالی مانند اوراق و مانند آن بود و 70 درصد منابع پایدار بود.

میرکاظمی با ابراز اینکه در بودجه 1400، دو سقف مصرف گذاشتیم، گفت: سقف نخست، 937 هزار میلیارد تومان و سقف دوم هزار و 277 میلیارد تومان است.

عملکرد پارسال را ببینیم و منابع پایدار آن را محاسبه کنیم حدود 2 و نیم تا 3 برابر شده است. باید پاسخ دهیم؛ به چه‌علت این افزایش رقم بودجه را انجام دادیم؟

 میرکاظمی اضافه کرد: امسال در 5 ماه و نیم یعنی در این 139 روز، 280 هزار میلیارد تومان مصارف کشور بوده است که از این رقم 220 هزار میلیارد تومان از منابع قابل اتکا بوده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: مابه‌التفاوت آن از 220 تا 280 هزار میلیارد تومان از تنخواه استفاده شده است و 85 هزار میلیارد تومان هم از طریق واگذاری دارایی‌های مالی بوده است.

میرکاظمی با بیان اینکه این نشان می‌دهد از اول سال، امکان تأمین بودجه نبوده است، افزود: با توجه به اینکه منابع درآمدی پیش‌بینی‌شده ناشی از فروش نفت در بودجه امسال، محقق نشده است در این 139 روز، فقط 15 درصد تحقق عملیات داشتیم.

وی با تأکید بر اینکه باید به‌روی منابع تأمین مالی و چگونگی افزایش درآمدها، بازنگری کنیم، گفت: باید پایداری بودجه را بیشتر و در مصارف، مدیریت کنیم.

او اضافه کرد: در پایان سال 91، عملکرد مصارف دولت, 89 هزار میلیارد تومان بوده است؛ چگونه می‌شود که در سال 1400 این رقم به 937 هزار میلیارد تومان رسید؟

آقای میرکاظمی گفت: متوسط رشد اقتصادی در 8 سال گذشته از صفر تا 8دهم درصد بوده و عمدتاً تورم دورقمی بوده است.

او همچنین گفت: زمانی که منابع پایداری برای بودجه نیست به خلق نقدینگی و تورم، می‌انجامد و ضریب جینی هم در 8 تا 10 سال گذشته، افزایشی بوده است یعنی فاصله طبقاتی به‌نفع مرفهین، افزایش یافته است.

 

 


 

ارسال نظر

پربیننده ترین