|
|
کدخبر: ۲۱۴۱

اصلاح ماده(۱۱) آئین‌نامه‌های نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص، معین و محدود در نیروهای مسلح ابلاغ شد.

به گزارشامیدنیوزبه نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد اصلاح ماده(۱۱) آئین‌نامه‌های نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص، معین و محدود در نیروهای مسلح را برای اجرا به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ابلاغ کرد.

هیئت وزیران در نشست ۹ تیرماه ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳/۲۲ / ۱۰۱/۲۴۲۰۴ مورخ ۲۴ مهرماه ۱۳۹۱ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد ماده(۳۷) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶ و ماده(۲۴) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۰ تصویب نمود:

ماده(۱۱) آیین‌نامه‌های نحوه استفاده از خدمات اشخاص به صورت خرید خدمت و برای خدمت مشخص، معین و محدود متناسب با تخصص شخص و در شرایطی که استفاده از خدمات مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶ و قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۰ امکانپذیر نباشد، موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۴۰۲۵۴ / ت۴۴۸ه مورخ ۹ بهمن ۱۳۶۹ و شماره ۲۵۵۶۴ / ت۱۰۳ه مورخ ۷تیرماه ۱۳۷۲ به شرح زیر اصلاح می‌شوند:

ماده۱۱ کارکنان خرید خدمت از بدو اشتغال به کار از حیثدرمان، بازنشستگی و ازکارافتادگی و بیمه عمر و حوادث، مشمول مقررات تأمین اجتماعی نیروهای مسلح خواهند بود و حق بیمه متعلقه برابر مقررات نیروهای مسلح همه ماهه به صندوق ذی‌ربط واریز خواهد شد.

تبصره کارکنان خرید خدمت نیروهای مسلح می‌توانند به استناد بند «ب» ماده(۲۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نسبت به انتقال کسورات قانونی خود وفق قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۱۳۶۵ به صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح اقدام نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور محمدرضا رحیمی

ارسال نظر