|
|
کدخبر: ۲۱۵۱

نماینده جنبش امل در پارلمان لبنان تاکید کرد که مقاومت لبنان با پیروزی بر رژیم صهیونیستی در جنگ ۲۰۰۶ جنگ را برای نخستین بار در تاریخ نزاع اعراب و رژیم صهیونیستی به داخل سرزمین های اشغالی کشید.

به گزارشامیدنیوزبه نقل از تسنیم، «قاسم هاشم» نماینده جنبش امل در پارلمان لبنان با اشاره به ثبت پیروزی مقاومت اسلامی لبنان در حافظه تاریخ گفت: پیروزی حزب الله لبنان در جنگ ۲۰۰۶ بر رژیم صهیونیستی در حافظه تاریخی منطقه و جهان و تاریخ امت اسلامی ثبت شده است. این پیروزی علیه دشمن صهیونیستی و علیه کسانی است که حامی این رژیم هستند.

وی افزود: بی تردید اراده مقاومت اراده حقی است که قطعا بر ظالم پیروز می شود هر چند که این ظالم قدرتمند باشد و سلاح و تجهیزات پیشرفته و زیادی در اختیار داشته باشد. حق قوی تر است و اراده مومنین به مسائلشان قوی تر است و این اراده در جنگ ۲۰۰۶ ثابت کرد که می تواند بر ظلم و جور و ضد محور آمریکایی - صهیونیستی پیروز شود.

هاشم با اشاره به مخالفان مقاومت و سلاح مقاومت در لبنان تاکید کرد: متاسفانه برخی نمی توانند میان مسائل اساسی میهن و اصول و گزینه های پیش روی و مواضع و نقاط قدرت و ضعفش تفاوت قائل شوند و همه اینها را با اهداف و منافع سیاسی خود گره می زنند. اینها نقاط قوت و ضعف لبنان را نادیده می گیرند. جنگ ۲۰۰۶ نقطه قوت لبنان را به منصه ظهور رساند و حق را فقط زمانی می توان پس گرفت که قدرتی در اختیار داشت که بتواند به این حق برساند.

نماینده پارلمان لبنان دشمنان مقاومت را کسانی دانست که از همان ‎از شکل گیری مقاومت با آن دشمنی داشتند و عنوان کرد: کسانی که امروز مقاومت را هدف قرار داده اند خودشان کسانی هستند که از زمان شکل گیری مقاومت با آن دشمن بودند. این در حالی است که مقاومت پیروزی هایی را طی چندین جنگ با رژیم صهیونیستی بدست آورد و وادارش کرد که از خاک لبنان بیرون برود و این پیروزی ها در حالی رخ داد که جامعه جهانی هیچ توجهی به این منطقه نمی کرد و از زاویه مصلحت آمریکایی - صهیونیستی به این منطقه نگاه می کرد، اما پس از پیروزی مقاومت همه چیز دگرگون شد و جامعه جهانی دیگر همچون گذشته به این منطقه نمی نگرد. کسانی که در داخل مخالف مقاومت و سلاح مقاومت هستند بر اساس خواسته کشورهای غربی و عریی مخالفت می کنند و از دیگر کشورها و سفارتخانه های عربی دستور می گیرند؛ آنها به دنبال منافع خود و هستند نه منافع ملی و میهنی کشور.

وی همچنین با اشاره به اینکه دشمنان مقاومت در پی آن نیستند که از دشمنی و عداوت خود با مقاومت بکاهند و مقاومت نیز از مواضع خود عقب نشینی نمی کند، تصریح کرد: دشمنان مقاومت تصمیم هایشان در مخالفت با مقاومت تغییر نمی کند و ما نیز همچنان بر اصول و مبادی خود پایبندیم زیرا ما دلایل روزانه برای آنها داریم و بر این باوریم که اگر این قدرت را نداشته باشیم و اگر نتوانیم در برابر رژیم صهیونیستی و توسعه طلبی اش مقابله کنیم نمی توانیم لبنان را حفظ کنیم و نمی توانیم در برابر طمع ورزی های رژیم صهیونیستی در لبنان و منطقه بایستیم.

هاشم در ادامه با بیان اینکه پیروزی مقاومت در جنگ ۲۰۰۶ باعثشد صهیونیست ها احساس ناامنی کنند، خاطر نشان کرد: بی تردید آنچه که مقاومت، ملت مقاوم و جریان مقاومت در جنگ ۲۰۰۶ علیه رژیم صهیونیستی و حامیانش بدست آورد در تاریخ منطقه و امت اسلامی و نیز در واقعیت تعامل با واقعیت های منطقه ثبت شد. مقاومت با بدست آوردن پیروزی در جنگ ۲۰۰۶ توانست به این دشمن بگوید که این رژیم دیگر در منطقه از امنیت برخوردار نیست و هیچ جای این رژیم دیگر امن نیست و این چیزی است که خود رژیم اشغالگر قدس نیز به آن رسید.

نماینده جنبش امل در پارلمان لبنان با تاکید بر اینکه بزرگترین دستاورد مقاومت از پیروزی در جنگ ۲۰۰۶ با رژیم صهیونیستی این است که جنگ را به داخل سرزمین های اشغالی کشید، گفت: این پیروزی که مقدمات آن در پیروزی های سابق چیده شد باعثشد که معادله مهمی رقم زده شود و آن این است که مقاومت جنگ را به داخل سرزمین های اشغالی کشید و نه بیرون از آن. این معادله جدید باعثبه لرزه درآوردن رژیم صهیونیستی شد و به صهیونیست های داخل سرزمین های اشغالی فهماند که همیشه در معرض خطر است و همیشه امنیتش در خطر است و جنگ به داخل این سرزمین های اشغالی کشیده است و معادله جنگ و نزاع با این رژیم عوض شده است. به عبارتی اولویت و معادله نزاع با رژیم صهیونیستی عوض شده است و این خود مهمترین دستاورد پیروزی بزرگ مقاومت در سال ۲۰۰۶ است.

وی با اشاره به تغییر در معادله رعب با رژیم صهیونیستی در منطقه افزود: این برای نخستین بار در تاریخ نزاع اعراب و رژیم صهیونیستی است که جنگ به داخل سرزمین های اشغالی کشیده می شود و این برای نخستین بار است که این رژیم متحمل زیان های انسانی و مادی سنگینی می شود و مقاومت موفق شد که معادله توازن رعب را بر این رژیم تحمیل کند.

هاشم در پایان با مقایسه قدرت مقاومت اسلامی لبنان در سال ۲۰۰۶ و سال ۲۰۱۳ تاکید کرد: اگر بخواهیم میان قدرت مقاومت در سال ۲۰۰۶ و ۲۰۱۳ مقایسه کنیم باید بگویم که مقاومت اکنون چندین برابر سال ۲۰۰۶ قدرت دارد و در آمادگی کامل قرار دارد و می تواند در صورتی که رژیم صهیونیستی در اندیشه حمله به لبنان باشد سنگین ترین خسارت ها را به این رژیم وارد آورد و این مساله را رژیم صهیونیستی به خوبی می داند که اگر می توانست دستاوردی در حمله به لبنان بدست آورد بی تردید لحظه ای در حمله به لبنان و مقاومت تردید نمی کرد. شکی در آن نیست که مقاومت بسیار آماده تر از گذشته است و در صورت ارتکاب هر گونه حماقتی از جانب رژیم صهیونیستی این بار خسارت های سنگین و جبران ناپذیری به این رژیم وارد می آورد.

ارسال نظر