|
|
کدخبر: ۲۵۸۸

به گزارشامیدنیوز، عنوان و نام رسمی سومین وارثبالقوه تاج و تخت بریتانیا که دو روز پیش بدنیا آمد از این پس، «شاهزاده جورج کمبریج» خواهد بود. جشن تولد او حدود ۲۴۳ میلیون پوند براورد شده است.

ارسال نظر