|
|
کدخبر: ۲۹۰۷

از میان ۱۸ وزیر معرفی شده به مجلس برای کابینه ی یازدهم، شش نفر در خارج از کشور تحصیل کرده اند. از این تعداد، ۴ نفر در دانشگاه های آمریکا و ۲ نفر از دانشگاه های اروپایی مدرک گرفته اند.

از میان ۱۸ وزیر معرفی شده به مجلس برای کابینه ی یازدهم، شش نفر در خارج از کشور تحصیل کرده اند. از این تعداد، ۴ نفر در دانشگاه های آمریکا و ۲ نفر از دانشگاه های اروپایی مدرک گرفته اند. البته قاضی زاده هاشمی که برای وزارت بهداشت معرفی شده، دوره های متعدد تکمیلی در خارج از کشور گذرانده اما مدارک رسمی او از دانشگاه های داخلی اخذ شده اند.

محل تحصیل وزرای معرفی شده توسط روحانی

ارسال نظر