|
|
کدخبر: ۳۰۸۰

در روز پایانی هفته گذشته، فرآیند رای اعتماد به وزرا در مجلس شورای اسلامی پایان یافت و نهایتا ۳ نفر رای عدم اعتماد گرفتند.

به گزارشامید، نجفی، میلی منفرد و سلطانی فر نتوانستند از مجلس رای اعتماد بگیرند. اگرچه نمایندگان موافق و مخالف دلایل متنوعی برای تایید یا رد وزرا داشتند، اما بیشتر نمایندگان دلایل مخالفت خود را با افراد پیشنهادی برای این سه وزارت خانه، بر محوریت دخیل بودن آن ها در فتنه ی سال ۸۸ و عدم موضع گیری شفاف در آن پیچ تاریخی نظام اسلامی اعلام کردند.

با این حال، حجت الاسلام روحانی در اقدامی دور از انتظار، نجفی را به سمت معاونت رییس جمهور و رییس سازمان میراثفرهنگی و گردشگری و توفیقی را به سرپرستی وزارت علوم منصوب کرده است.

این در حالیست که توفیقی در انتخابات سال ۸۸ مسئول کمیته دانشگاهیان ستاد میرحسین موسوی بوده و پس از انتخابات نیز در تحصن ها و اعتراضات علیه انتخابات حضور فعال داشته است.

خبرگزاری فارس فیلمی یازده دقیقه ای منتشر کرده که در آن توفیقی چند روز پس از انتخابات سال ۸۸، در جمع متحصنین در دانشگاه تهران سخنرانی می کند. او در این سخنرانی نظام اسلامی را متهم می کند که رای مردم را که به موسوی تعلق داشت به پای بی اخلاق ترین افراد ریخته و به احساسات و رای مردم توهین کرده است.

این مسئله باعثشده عده ای از سیاسیون این سوال را مطرح کنند که آیا واقعا روحانی پیام رای های اعتماد و عدم اعتماد نمایندگان مردم را دریافت کرده است؟!

ارسال نظر