|
|
کدخبر: ۳۱۶۸

تصویر زیر مربوط به قبر شعبان جعفری معروف به شعبان بی مخ می باشد.

شعبان بی مخ

ارسال نظر