|
|
کدخبر: ۳۲۳۷

تصاویر زیر مربوط به صحن علنی مجلس شورای اسلامی می باشد.

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139206031435133921042754.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139206031435133141042754.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139206031435132201042754.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/139206031435137501042754.jpg

ارسال نظر