|
|
کدخبر: ۳۳۵

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به سفر هیئت ۱۰۰ نفره به همراه رئیس جمهور به روسیه، گفت: منتظر دریافت گزارش ها درباره سفر رئیس جمهور به روسیه هستیم.

به گزارشامیدنیوزبه نقل از تسنیم، مصطفی افضلی فرد در خصوص سفر هیئت صد نفره همراه رئیس جمهور به روسیه، گفت: کمیسسیون اصل نود بعد از دریافت گزارش ها سفر هیئت صد نفره به روسیه را بررسی می‌کند.

وی افزود: با توجه به اینکه مهلت فعالیت هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود به اتمام رسیده، این کمیسیون در‌ اولین جلسه بعد از تعطیلات مجلس و بعد از انتخاب هیئت رئیسه در صورت دریافت گزارش‌ نسبت به بررسی سفر هیئت صد نفره رئیس جمهور به روسیه اقدام می‌کند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ خاطرنشان کرد: این کمیسیون همواره به وظیفه قانونی خود عمل می کند، اما در حال حاضر نمی توان درباره نحوه ورود کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع اظهار نظر کرد و ما منتظر دریافت گزارش ها درباره سفر رئیس جمهور به روسیه هستیم.

افضلی فرد با اشاره به اینکه باید منتظر ماند تا تحقیق و بررسی ها درباره این سفر انجام شود، افزود: تنها به صرف اینکه هیئت ۱۰۰ نفره به همراه رئیس جمهور به روسیه رفته، نباید اظهار نظر‌کرد. بلکه باید بعد از دریافت گزارش و تحقیق میدانی دراین باره اظهارنظر کرد.

وی در خصوص تاکید وکیل حمید بقایی مبنی بر اینکه خانواده موکل وی به نیویورک سفر نکرده‌اند و گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دروغ بوده است، اظهار داشت: البته من به اظهارات برخی دوستان کاری ندارم. ما از کسی اسمی نبرده ایم، بلکه اعلام کردیم ۱۴ نفر از نزدیکان دولت با افرادی که هیچ گونه سمتی در دولت نداشته اند به نیویورک رفته اند و این کار غیر قابل توجیه است و بر پیگیری این مسئله مصمم هستیم؛ تحقیقات میدانی کمیسیون نیز این مسئله را تایید می کند و این گزارش در اختیار هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در میان این ۱۴ نفر، خانواده حمید بقایی نیز حضور دارند، گفت: نمی‌دانم؛ من هیچ اشاره به این مسئله نکرد‌ه‌ام و باید درباره سفر همسر و فرزند وی به پرونده مراجعه کرد و من نمی توانم اظهارنظر کنم.

افضلی فرد تاکید کرد: ۱۴ نفر از همراهان رئیس‌جمهور در سفر به نیویورک هیچ سمت دولتی نداشته‌اند و سفر آنها هیچ توجیهی نداشته است.

ارسال نظر