|
|
کدخبر: ۳۳۵۸

خاتمی به عارف پیشنهاد کرده است بجای گرفتن مقام در پی راه اندازی حزب خودش باشد.

به گزارشامیدبه نقل از تهران پرس خاتمی به عارف پیشنهاد کرده است بجای گرفتن مقام در پی راه اندازی حزب خودش باشد.

شنیده شده است که عارف اخیرا دیداری با هاشمی رفسنجانی داشته و مذاکراتی را برای گرفتن مسئولیت مرکز مطالعات استرتژیک مجمع تشخیص داشته است وی در آن جلسه از مخالفت خاتمی برای گرفتن این مقام و منع همکاری با هاشمی خبر داده و گفته خاتمی به او توصیه کرده است که حزبش را راه انداخته و برای ریاست مجلس دهم فعالیت کند.

ارسال نظر