|
|
کدخبر: ۳۴۰۵

دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تاکید براینکه اسناد و مدارک واگذاری دو ساختمان قشم و چابهار به موسسه خانه ایرانیان موجود است، گفت: این اموال متعلق به سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است و انشالله به این مناطق باز می گردد.

به گزارشامیدبه نقل از مهر اکبر ترکان در مورد اظهارات خود مبنی بر واگذاری ساختمان منطقه آزاد قشم به دانشگاه احمدی نژاد گفت: مدارک و مصوبات واگذاری دو ساختمان مناطق آزاد به موسسه ای به نام خانه ایرانیان در خارج از کشور از سوی دولت گذشته، کاملا موجود است و اینجانب به عنوان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد ویژه اقتصادی تمامی این اسناد را در قالب دو نامه دو صفحه ای شرح داده ام.

وی با اشاره به تکذیب این موضوع از سوی دبیر سابق شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: آنچه تکذیب شده همه در قالب تاریخ تصویب، شماره مصوبه اجاره ساختمان های قشم و چابهار به موسسه خانه ایرانیان در خارج از کشور و شیوه قیمتگذاری آن، کاملا موجود است.

ترکان با تاکید براینکه متن نامه حقوقی در این زمینه تهیه شده است، ادامه داد: بررسی این موضوع اقدام ساده ای نخواهد بود و این کار تداوم می یابد تا ما اموال را با دقت و توسط افراد حقوقی مسترد کنیم.

وی در مورد برنامه دولت برای بازگرداندن این اموال تصریح کرد: این اموال متعلق به سازمان مناطق آزاد است و انشالله به این مناطق برمی گردد.

اکبر ترکان دو روز پیش در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه منطقه آزاد به حیات خلوت برخی کارها تبدیل شده است، گفت: ساختمانی را در منطقه آزاد قشم برای دانشگاه احمدی نژاد(ایرانیان) واگذار کردند که همه این تخلفات در این حیات خلوت انجام شده؛ این ساختمان از اموال منطقه آزاد است، مال دولت است به چه حسابی اجاره داده شده است؟ چرا این اموال تاراج شده است؟ مگر ارثپدرتان است؟

این در حالی است که حمید بقایی دبیر سابق شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه کشور در نامه‌ای به اکبر ترکان نسبت به این اظهارات واکنش نشان داد و آن را در برگیرنده اتهاماتی بی‌اساس و بی‌پایه نسبت به دوران مسئولیت وی در دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه خواند و خواستار پس گرفتن این ادعاها شد.

ارسال نظر