|
|
کدخبر: ۳۵۱۲

با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، مسعود کرباسیان به ریاست کل گمرک ایران منصوب شد.

به گزارشامیدبه نقل از مهر، با حکم علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران شد.

مسعود کرباسیان در دولت خاتمی برای مدت چند سال رئیس کل گمرک ایران نیز بوده است.

گفتنی است: پیش از مسعود کرباسیان، عباس معمارنژاد در دولت احمدی نژاد رئیس کل گمرک ایران بود.

ارسال نظر